EIS uppgång och fall
Författare: Enrico Baraldi

Dokumentet skrevs (för ett tag sedan) som en del i en  doktorandkurs som Industriminnesenheten på teknikhistoriska avdelningen på KTH.

 


Enrico Baraldi

Läs mer om Enrico Baraldi här

Titel:

Ericsson, the Technology Integrator for the Office of the Future: EIS AB and Dreams on Computer-Telecom Convergence in the 1980s

Dokumentet (på engelska) finns här som pdf-fil (94K).

OBS: dokumentet är under utveckling och Veteranklubben vill gärna uppmana dig som har synpunkter att kontakta författaren. E-postadress finns i dokumentet.

 

Här några av dokumentets överskrifter:

2. Ericsson, IT and computerised systems before the birth of EIS
2.1
LM’s technology and strategy path towards electronics and computers
2.2 LM divisions for private exchanges and data systems
2.3 Datasaab AB: a colossus in search of balance

3. Ericsson Information Systems AB: a dream come true?
3.1 EIS’ visions and the challenges to the creation of integrated office solutions
3.2 Enthusiasm and euphoria hide problems at EIS AB: 1982-83
3.3 Facit AB joins EIS towards new adventures: 1983-84
3.5 The epilogue, unsolved and unsolvable problems: 1985-87

4. Unrealised technical convergence or mismatch technology-needs?

5. EIS: just a parenthesis in Ericsson’s history or something more?
 


Webbansvarigs kommentarer:

Information om EIS finns även tidigare beskriven på Veteranklubbens webb, tex:
-
Alfaskop - en success story (Lars Fossum)
- Här finns EIS som en station i den långa kronologien
- Utvecklingen före EIS (Gunnar Wedell)

2004-11-03