Kort företagshistoria: Standard Radio, Stansaab, Datasaab ...

Läs vad NationalEncyklopedin säger . Böcker mm om företagshistoria
1938 Standard Radiofabrik startar. Ägs av ITT.
1956 Byter namn till Standard Radio och Telefon AB (SRT)
1964 Jubileumsskrift "SRT 25 år" utges. Läs den här.
1971-01-01 Stansaab bildas av datadelen i Standard Radio. Ägs av Staten, Saab-Scania och ITT.
1973 ITT avvecklar sitt ägande i Stansaab. Läs mer om ITT här.
1973 Terminaldelen av Facit överförs till Stansaab.
1975-09-18 Stansaab fick sin största order någonsin:
Luftrafiksystem för Moskva (TERCAS) Ordervärde ca 320 miljoner kronor.
1978-01-01 Datasaab AB bildas av Stansaab och Datasaab-divisionen från Saab-Scania
1980 (slutet) Ericsson köpte Datasaab i slutet av 1980, men köpet kunde formellt inte fullföljas förrän efter en riksdagbehandling våren 1981.
1981-07-01 Datasaab delas upp i två delar: - Alfaskopdelen till Ericsson  - Radardatasystem (Ledningssystem) till SRA

Alfaskop (EIS-delen)

1982-01-01 EIS bildades (Tillsammans med Alfaskop ingick många enheter från Ericsson)
1988-01-19 Nokia Data köper bl.a terminaldelen och PC-delen av EIS. EIS avvecklas.
1991-09-30 ICL köper Nokia Data. ICL's förhistoria
1994-11-08 Computer Associates köper Systems Management (del av ICL). I köpet ingår produkter, teknologi samt personalen i Workshop/ Kista.
1995-11-01 WYSE (USA) köper den lilla del av terminalverksamheten som är kvar på ICL. ICL nu helt PC- och Unix-orienterat.
1996 ICL delas upp i bl.a FUJITSU-ICL (säljer PC till återförsäljare), ICL Svenska AB (säljer bla. PC och PC-lösningar till storkunder) och ICL Sorbus (säljer service).
1997-06-30 WYSE lägger ner sitt kontor i Sverige.
1999-01-01 ICL (juridiskt namn: ICL Sverige AB) bildas av ICL Svenska AB, ICL Sorbus AB, ICL Retail Systems AB, ICL Financial Systems AB och ICL Financial Terminals AB . Motsvarande sammanslagning sker i de flesta länder där ICL är representerade.
1999-01-10 Fujitsu Siemens Computers AB bildas av Fujitsu och Siemens   datortillverkande företag. Mer info.
2002-04-02 Namnet ICL går nu i graven och ersätts av: Fujitsu Invia (säljer huvudsakl tjänster) och Fujitsu Services (säljer huvudsakligen PC+nät)
2003-10-01 Fujitsu Invia  och Fujitsu Services slås samman till ett bolag Fujitsu Services AB. Rekommendation: Använd namnet Fujitsu.
2009-04-01 Fujitsu köper loss Siemens del i Fujitsu Siemens Computers joint venture och slår samman tjänste- (Fujitsu Services AB) och produktförsäljningen under namnet Fujitsu.

Ledningssystem (SRA-delen)

1982-01-01 SRA Communications AB (H-div), Kista
1983-01-01 Marconi lämnar sin ägarandel i SRA och bolagsnamnet ändras till Ericsson Radio Systems AB (ERA)
1988-01-01 Ledningssystem och radarverksamhet bryts ut till nytt Ericssonföretag: Ericsson Radar Electronics (ERE)
1990-01-01 Överfördes verksamheten med Ledningssystem  i Kista (eller "H-div.") vid Eriksson Radar ("ERE") till Bofors Electronics ("BEAB") i Järfälla. BEAB hade redan tidigare övertagit Philipsverksamheten i Järfälla. (Philips Elektronikindustri AB,  PEAB)
1991-07-01 BEAB uppgår i NobelTech
1993-03-01 NobelTech ändrar namn till CelsiusTech, som i sig har bolagen CelsiusTech Systems AB, CelsiusTech Electronics AB och CelsiusTech IT
2000-01-01 Saab köpte verksamheten och bolagen fick de nya namnen SaabTech Systems och SaabTech Electronics.
2003-04-01 SaabTech bildas genom sammanslagning av Saab Avionics och SaabTech Systems.