VETERANKLUBBEN ALFA: ICL:s tidiga historia

Åter


Av Hans Nordler (anställd på "ICL" sedan 1965) har webbansvarig fått följande dokument om ICL i Sverige (innan det hette ICL). Dokumentet har författats av hr Ödman (DKB) 1962-11-08DKB:s äldsta historia
16 oktober 1935 Den 16 oktober 1935 tecknades ett kontrakt mellan L M Ericssons Försäljning AB och Power-Samas Accounting Machines Ltd, London, vilket senare skulle ge upphov till L M Ericssons Driftkontroll AB. Kontraktet innebar att FÖB (LME's försäljningsbolag) övertog agenturerna i Sverige för Power's hålkortsmaskiner från B.G. Brisman, som dessförinnan innehaft agenturen ett 10-tal år.

Konkurrens från IBM Ett väsentligt skäl för LME-koncernen att engagera sig i denna verksamhet var att FÖB mötte hård konkurrens på tidkontrollmarknaden av det amerikanska IBM (detta bolags dåvarande namn har gått mig ur minnet), som ju också hade hålkortsmaskiner på sitt program. FÖB syftade sålunda till att bygga upp en organisation, som skulle kunna möta en viktig konkurrent på flera viktiga redovisningsområden.

Hösten 1937 Efter en viss uppbyggnadsperiod kom verksamheten igång under 1937 i FÖB:s reg., Ett led i uppbyggnaden var en lämplig serviceorganisation för den nya verksamhetsgrenen var inköpet av samtliga aktier i AB Statistikbyrån, vilket skedde på hösten 1937. Fram till krigsutbrottet byggdes verksamheten successivt ut i den takt som försäljningsresultaten ansågs ge anledning till med en försäljningsavdelning på 3-4 man, en teknisk serviceavdelning på 4-5 man, en servicebyrå - Statistikbyrån - som sysselsatte 7-8 personer och ett hålkortstryckeri på 1 man. Administrativa funktioner var helt sammanlänkade med motsvarande organ för FÖB:s övriga verksamhet.

Efter krigsutbrottet Efter krigsutbrottet inriktades hålkortsverksamheten på att fullfölja de åtaganden som redan kontrakterats. Detta innebär att personalen på de tekniskt betonade avdelningarna i stort sett kunde bibehålla sina arbetsuppgifter, medan försäljningspersonalen helt överfördes till andra verksamhetsgrenar inom FÖB, som regel tidkontroll- och centralgraphförsäljning.

Under första delen av kriget var importen från England helt avstängd. Detta nedförde dels att  vissa grundmaskiner (stansar och sorterare) måste tillverkas i Sverige för att möta redan existerande kunders krav på en funktionsduglig maskinpark, dels att hålkortskartong måste tillverkas inom landet. Sålunda tillverkades under krigsåren ett mindre antal sådana maskiner vid HF (Huvudfabriken i Midsommarkransen) (Vta 27) på basis av konstruktionsritningar uppgjorda av FÖB:s hålkortstekniker.

L M Ericssons Drift- kontrollaktiebolag bildades Med tanke på att arbetsuppgifterna inom hålkortsverksamheten efter krigets slut skulle kunna antas växa högst betydligt bildades den 1 januari 1942 ett särskilt bolag, som fick namnet LM Ericssons Driftkontrollaktiebolag (DKB) med Herbert Ramstedt som VD och Torsten Hallberg son vVD. DKB var ett helägt dotterbolag till FÖB fram till 1947, då AB Aulis övertog aktierna i DKB. Under åren 1942-44 var DKB:s verksamhet begränsad till den omfattning, som tidigare beskrivits för de första krigsåren. 1944 ökades aktiviteten och därefter följde den beskrivning som lämnats av Herr Salén (beskrivning saknas här).

 


Sverige

1923  Statistikbyrån AB
1935  LM Ericssons Försäljnings AB
1942  LM Ericssons Driftkontroll AB
1966  LM Ericssons Data AB
1970  ICL Data AB klicka här för att följa ICL vidare


England

1907

BTM

In 1907 a London-based syndicate formed the British Tabulating Machine Company (BTM) to market the Hollerith machines in Britain and the Empire. BTM was never remotely as successful as IBM and this was the source of much friction between the companies. Not the least cause of this friction was the fact that BTM had allowed a rival, Powers-Samas, to achieve a 50 per cent market share of the British punched-card machine market.

1959

ICT

In June 1958 the merger of BTM and Powers-Samas was announced. The new Company, ICT (International Computers and Tabulators) was launched in 1959.

1968

ICL

ICL was founded in 1968 under the Wilson Labour Government in the Industrial Expansion Act as part of its industrial rationalisation programme in order to create an international presence in computers. The formation of ICL was the culmination of a series of mergers and acquisitions during the late 1950s and 1960s which brought together the two strands of punched-card equipment manufacturers and general electrical equipment manufacturers, both of which were diversifying into computers. The immediate merger brought together International Computers and Tabulators Ltd (ICT) and English Electric Computers. Later, Standard Telephones and Cables (STC) became parent company.Den engelska datorindustrin:

BTM --- --------- ----------,                EEL English Electric Leo
           1959 |-- ICT-,            EELM English Electric-Leo-Marconi
Powas-samas ----- ----------'    |            EEC : English Electric Computers
                1961 |--ICT--,
GEC Computer interests --- ---------'    |
                    1962 |-- ICT -,
                      |    |
EMI computer interests --- --------- -------'    |
                        1963 |-- ICT - ---------- --------,
Ferranti EDP computer interests ---------------------'              |
                                         |
English Electric computer interests ----------,               1968 |--- ICL
                     1963 |-- EEL -,             |
Leo Computers - ---------- ----------- -------'    |             |
                         1964 |-- EELM ---------,    |
Marconi computer interests ----------- ------- --------'         |    |
                                  1967 |-- EEC -'
Elliott-Automation ------- ----------- ------- ---------------- ---------'