Åter till Företagshistoria

Företagshistoria, vad säger Nationalencyklopedin?

Band 4 under uppslagsordet Dator, Historia:

".... Den svenska utvecklingen på datorområdet var på högsta internationella nivå under 1950-talet, men den svenska staten avvecklade sitt forskningsstöd sedan de militära intressena tillgodosetts genom att man fått tillstånd att köpa modern amerikansk utrustning De privata satsningarna vid Facit och Datasaab var otillräckliga inom en så expansiv sektor. Vissa punktvisa framgångar uppnåddes t.ex. med Alfaskop-terminalen från Datasaab och persondatorn ABC 80 från Luxor, men de har varit isolerade, och den tekniskt kvalificerade Ericssonkoncernen noterade ett kraftigt misslyckande med sina IBM-PC-kompatibla persondatorer i mitten av 1980-talet. .... "