Litteratur om SRT, Stansaab, Datasaab ...
 
SRT 25 år 1964 Standard Radio & Telefon 25 år  Jubileumsskrift
 

Veteranklubbens
jubileumsskrifter
1997

Veteranklubben ALFA 20-årsjubileum
Fyrtio år av den svenska datahistorien

Tidskrifter

SRT-Revyn, Stansaab-Journalen, Datasaab-Kontakt, Alfanytt

Böcker

Sovjethotet mot Norden (1984) Dragan Jovius

Järfällaboken II (1986) Lars Gustafsson j:r

Ledning av fusionsförlopp. En analys av bildandet av Ericsson Informations Systems AB (1988). Göran Dahlgren, Per Witt

Drömmen om en svensk dataindustri och Ett styrelsebords memoarer (1989?) Ingvar Darbäck

Ledning och beslutsfattande (1991) Christopher Bengtsson

Myran En hemlig anläggning går ur tiden  (En bok om ett RGC), 2000 Bjarne Darwall

Luftens Dirigenter (En bok om RGC och Stril 60), 2004 Bjarne Darwall.

Svenska Flygvapnets Styrdatasystem (Arne Larsson)

Utredningar, uppsatser

Datasaab AB, Samgåendet mellan Stansaab och Datasaabdivisionen.
Seminarieuppsats i företagsekonomi, D-nivå. Marknadsföring och och organisation. Linköpings Universitet Höstterminen 1977, Bo Hansson, Magnus Holmström.

Doktorsavhandling: Ericsson Information Systems och dess förhistoria.
Handelshögskolan juni 1988.

Ericsson, the Technology Integrator for the Office of the Future: EIS AB and Dreams on Computer-Telecom Convergence in the 1980s
Läs dokumentet här (Inlagt 2004-11-03)