Sovjethotet mot Norden

Åter till litteraturförteckning


Författare: Dragan Jovius (1984) 349 sid

Boken behandlar bl.a östagenternas verksamhet, militär obalans på norra flanken, sovjetiska kontakter med fredsrörelser i Sverige, öststatsägda TIR-bilar som redskap för spionage och Moskvastyrt industrispionage.

I kapitel 6: Teknologiöverföring till östaterna. Ständig brist på västerländsk teknologi nämns ett antal svenska och internationella företag som säljer teknologi. Ett avsnitt Luftfartsteknologi till Sovjet (5 sidor) beskriver TERCAS-projektet.

Några citat:

"Genom ett avtal 1975 mellan det sovjetiska KGB-kontrollerade företaget ELORG och dåvarande Stansaab (efter 1978 Datasaab) köpte det halvmilitära flygbolaget Aeroflot ett flygtrafikledningssystem som fick namnet TERCAS."

"Enligt avtal mellan Datasaab och Aeroflot utbildades omkring 200 blivande instruktörer för lufttrafikledning."

"Extraktorn, som finns monterad i anslutning till radarn, är en rätt komplicerad elektronisk enhet som måste trimmas på platsen före användningen. Extraktorns uppgift är att ta bort (extrahera) allt som är ointressant och endast släppa fram det naturliga radarekot av ett föremål."

"Enligt licensgivararen USA skulle primärradarextraktorenhet inte ingå i systemet."

"Först sedan TV-Aktuellt avslöjat uppgifter ... började industridepartementet och andra berörda myndigheter intressera sig för affären."

"I en senare utredning, som genomförts av Datasaabs nya ägare LM Ericsson, fastslogs att Datasaab i strid med avtalet med det amerikanska handelsdepartementet har levererat utrustning som kan användas för militära ändamål".

"När den amerikanske försvarsministern Caspar Weinberger besökte Sverige i oktober 1981 var eletronikutrustningen det viktigaste samtalsämnet."


(Boken finns i Veteranklubbens Arkiv.)