Svenska Flygvapnets Styrdatasystem

Försvarets Historiska Telesamlingar har nyligen publicerat denna skrift författad av Arne Larsson.

Skriften (183 sidor!) är en intressant och tekniskt mycket initierad beskrivning med många illustrativa bilder. Här finns många berättelser om spelet bakom tillblivelsen av systemet. Ett måste för alla som jobbade med PS08 och RGC och som kom i kontakt med stridsledning/styrdata. Vill du köpa skriften? Titta längre ner i denna artikel!

Här följer en
 liten beskrivning av denna skrift, med speciell tonvikt på SRF, SRT och Datasaabs inblandning.  

/Björn Sölving
2005-09-12

 
Arne LarssonStyrdatasystemet


Styrdatasystemet
omfattar primärt hela kedjan från radarstationer (som "ser" fi), stridsledare som fattar beslut om insats, beslutens digitala väg från stridledningscentralen via sammanlagrare till radiosändare f.v.b. flygplan 35B (Draken). Presentation sker sen på bästa sätt för piloten.

Det största argumentet för styrdata var hotbilden med snabbare högtgående fientliga bombplan som ställde krav på ett mycket snabbt och effektivt ledningssystem.

Många företag inblandade

Styrdatasystemet bygger även på stora system av radiosändare, radiomottagare och komplicerade antenner. SRF/SRT/Datasaab var naturligtvis bara en länk i systemkedjan! Styrdatasystemet berör även Lfc (som utvecklades av Marconi).

Det var så det började för SRF/SRT

5-bitslänken och 12-bitslänken gjordes för att demonstrera möjligheten att överföra digitala data på långa avstånd utan att tappa noggrannhet. Nu blev kunden övertygad! Dessa prototyper finns nu på F20 Uppsala resp Flygvapenmuseum i Linköping.

 


 
En hel del av "våra" produkter beskrivs

Det vimlar av bilder med kända prylar för oss som var med. Mycket var ju hemligt på den tiden, men här får vi veta mycket.Kretskorten väcker gamla minnen!Nedan utrustningen i Draken, som vi tillverkade:
(projektnamn: Flugan)

  Rättelse 090811: Det är Registerenheten som har avtagen kåpa. Programenheten har kåpan på plats

Många från SRF/SRT/Datasaab nämnda

Redan i förordet tackar Arne speciellt Erik Åhman. Andra som nämns är: Börje Grängsjö (då ELR), Stig Eriksson ("SM") (omfattande text), C-O Svensson ("Cosinus"), Frank Hammar, Kjell Mellberg (omfattande text), Göran Wallin, Arne Sundqvist, Arne Tolvgård, Josef Svedberg, Lars Billström, Sven Skåraeus och Calle Vedin.


Här en av de många illustrationerna:

 
Vill du köpa boken?

Plats: Flygvapenmuseum Linköping
Telefonbeställning: 013 283567
Beställning E-mail:
receptionen@flygvapenmuseum.se
Pris: 200 kr. Hela summan tillfaller ograverat Flygvapenmuseum.  Vid beställning tillkommer fraktkostnad c:a 40 kr och emballage 10 kr.
Betalning vid beställning: Kontokortnummer eller fakturering. Ingen extra faktureringskostnad.

Slutkläm

Köp boken! Julafton för tekniknostalgiker som var med!

/Björn Sölving
2005-09-12

 

Kommentar av Stig "SM" Eriksson  2005-08-14

Jag och troligen ingen annan hos oss hade en aning om den långa tvist som rått på KFF under planeringen av systemet. Det är helt otroligt att så många på KFF kunde ha trott på den tekniska realiserbarheten av Bergens analogitekniska system baserat på pulslägesmodulering.

Visserligen går det många mikrosekunder på en sekund, men hur hade Bergens och andra trott på att en mottagare i flygplan skulle ha kunnat skilja på de olika kommandona och vinkelinkrementen i den överförda informationen.

Jag tycker det hedrar Philips som inte ville stödja Bergens tokerier, märkligt att så många på KFF inte insåg det orimliga, Det verkar som om endast Norell och Henk Lindgren förstod vad det var frågan om.

Det enda vettiga hade ju varit om KFF hade tagit med någon från FOA i diskussionerna. Jag antar att många av kombatanterna efteråt insett vilket fjasko de undgått!

Hälsningar
Stig
 
 

Webb-ansvarigs kommentar:

- Arne Larsson tar gärna emot kommentarer på skriften, jag har Arnes mail-adress.
- Läs här om en träff hemma hos Cosinus (diskussion om styrdata)
- Läs runa om Cosinus här
En bok om RGC och Stril 60 (Darwall: Luftens dirigenter)
-
Det stora språnget STRIL 60 / RGC (Kjell Mellberg)

- Läs här om modem som utvecklades bl.a till Flugan
- Länk till Försvarets Historiska Telesamlingar