En kväll i flugans tecken
2004-09-28

En liten rapport i text och bild av Björn Sölving
(050820: Skriften nu klar, klicka här)


Björn Sölving

Flugan
 
En av dom sista dagarna i september 2004
hamnade jag hemma hos Curt-Olof Svensson i Vällingby. Curt-Olof är en av pionjärerna när det gällde digitalteknik och transistorer på SRF-SRT. Curt-Olof hade initialerna cos, som av alla uttalades Cosinus. I denna text används namnet Cosinus mest av nostalgiskäl.  

Huvudpersonen hemma hos Cosinus var Arne Larsson som för "Försvarets Historiska Telesamlingar" håller på att författa en skrift
om "Svenska Flygvapnets Styrdatasystem". Arne har redan intervjuat många som deltog i projektering, utveckling och användning. Diskussioner har skett med bl.a. Stig Martin Eriksson ("SM Eriksson"). 

Syftet med dagens träff var att Arne ville verifiera/komplettera texten om "Flugan".
 
   
                  Arne Larsson
 
Cosinus och styrdata

Cosinus var Erik Åhmans chef på tiden det begav sig . Man började utveckling/försöksmodeller av datalänkar för Armén i mitten på 50-talet.

Detta var den första användningen av digitaltekniken på företaget, och då tillsammans med den då nya transistortekniken. Man jobbade då på Lövåsvägen i Bromma, och flyttade sen till huvudkontoret på Johannesfredsvägen.

Armén önskade dataöverföring av måldata från rullbollar vid PPI ( i rörliga radarstationer) till luftvärnspjäser.

Cosinus hade tagit intryck av amerikanska tidskrifter och även den enda svenska datamaskinen på den tiden - BESK. Det var Cosinus som drog upp riktlinjerna för dataöverföringen. Över Cosinus fanns SM Eriksson.

- 1956 kunde SRF (Standard Radiofabrik) demonstrera en 5-bitslänk.
- 1957 kom 12-bitslänken för Armén.

1958 provades dataöverföring (på Barkarby) mellan markutrustning och flygplan.

Innan datalänkarna till Armén började levereras fick SRT (Standard Radio och Telefon) 1959 order på styrdatautrustning till Flyget.

Styrdatautrustningen bestod främst av:
- Datasändare i Stril-59 (PS08), nere i bergrummen.
- Sammanlagrare (som tog hand om datameddelanden fvb radiosändare)
- Mottagningsutrustning i flygplan J35 Draken ("Flugan")

I projektet arbetade bl.a.
Kjell Mellberg, Lars Billström, Göran Wallin och Erik Åhman samt från andra avd bl.a. Max Köhler och Josef Svedberg. 
 
 

Erik Åhman

Här demonstrerar Erik datamottagaren som gick under projektnamnet "Flugan - FD10".

Det var två enheter förbundna med en kabel. Enheterna satt bakom pilotens vänstra armbåge.

Erik berättade att utrymmet för utrustningen var mycket begränsad och man var tveksam i början om allt skulle få plats.

Datamottagaren tog emot styrdata från stridsledningscentralen. Data presenterades för piloten på instrument och gav bl.a. bäring och avstånd till målet. Dessutom överfördes kommandon för stridledning.

 

Anledningen till att Flyget skaffade styrdata

Arne berättade att anledningen till att man skaffade styrdata var att man ville nedbringa tiden mellan observation av ett fientligt mål och insats för att bekämpa målet.  Bara 10 år innan var det luftbevakningstorn som via många mellanhänder rapporterade observationen. Det kunde ta upp till 4 minuter. Nu ville man nedbringa tiden till storleksordningen 6 sekunder.
 

Från vänster: Cosinus, Erik Åhman och Björn Sölving. (Foto Arne Larsson)
 
Se det var en kväll med många gamla hågkomster. Fantastiskt vad vi minns när vi bollar minnen mellan varandra! 

Cosinus lämnade företaget 68 och började på egen hand.

2004-10-02
/Björn Sölving

Tillägg 2005-08-20:
”Svenska Flygvapnets Styrdatasystem” finns att köpa vid Flygvapenmuseum Linköping. Pris: 200 kr. Hela summan tillfaller ograverat Flygvapenmuseum. Telefonbeställning: 013 283567. Beställning E-mail: receptionen@flygvapenmuseum.se  Vid beställning tillkommer fraktkostnad c:a 40 kr. Betalning vid beställning: Kontokortnummer eller fakturering. Ingen extra faktureringskostnad.

En kort beskrivning av innehållet i skriften finns här.

/Björn Sölving

 


Några länkar:
- SM Eriksson: "26 år i ett ITT-företag", (många beröringspunkter)
- B-stativet i stridsledningscentralen (som gav vissa data till Flugan)
- På Robotmuseet finns ett manöverbord där stridsledare gav order
  som vidarebefordrades till Flugan.
- Bjarne Darwall: "Luftens Dirigenter". Om stridsledare

- Försvarets Historiska Telesamlingar
- SM Eriksson skriver om "Cosinus"