Drömmen om en svensk dataindustri och Ett styrelsebords memoarer

Åter till litteraturförteckning


Författare: Ingvar Darbäck

Boken bygger på en artikelserie "Drömmen om en svensk dataindustri" publicerad i Modern Elektronik 1989, samt en berättelse om det styrelsebord där en stor del av besluten togs. En berättelse som Ingvar Darbäck tog fram då bordet flyttades till Versal Data AB, i vilket företag Ingvar Darbäck var styrelsemedlem under åren 1981-1985.

Boken innehåller följande avsnitt:

Drömmen om en svensk dataindustri

Ett styrelsebords memoarer

Några data om författaren

Född 5 december 1920 i Huskvarna
Civilingenjör (Chalmers) 1945
Anställdes vid SRF (Standard Radiofabrik) 1945
Avdelningschef för militär radar 1953
Divisionschef för militär elektronik 1962
Ledamot för styrelsen för Teleplan 1966
Medlem av direktionen för ITT Scandinavia 1967
Kommersiell direktör i Stansaab 1971
Avled 28 juni 1989