STRIKA-återträff 2005-02-10

En rapport av Eron Petersson


Till Veteranklubben 

STRIKA återträff  (STRIKA= Stridsledning KA)

Torsdagen den 10 februari träffades ett sällskap av f.d FMV handläggare, KA-officerare, konsulter och några av oss som på Ericsson Radio tiden  arbetade med STRIKA- projektet.

Initiativ 

Mötet tillkom på initiativ från Bengt Olofsson( f.d. Ericsson Radio anställd) och Erik Åhman.  

Träffen

Vi träffades hemma hos Björn Dalén (FMV) på Lidingö där han generöst bjöd hela sällskapet (15 pers) på mat och dryck. 

Träffen blev en mycket trevlig sammankomst med ”närmast berörda” för att så här i efterhand minnas, summera och utbyta tankar om projektet Jag kan intyga att minnena trängde på, det ena gav det andra. Beslut och sammanhang reddes ut och diskussionen pågick till fram på småtimmarna.

STRIKA

Bl.a. framkom att det nu efter försvarets nedläggning av Kustartilleriet förbereds ett KA museum på Aspö i Karlskrona skärgård. En STRIKA-anläggning kommer att finnas där och förhoppningsvis också i funktion.

STRIKA-kontrakt tecknades i juni 1982 (grundbeställning) och 1984 (seriebeställning). Ett antal tilläggsbetällningar följde under  kommande år. Leveranserna omfattade mer än 50 anläggningar i olika KA förband i såväl fasta bergrumsanläggningar som i transportabla hyddor och i några skolanläggningar. Det ingick sammanlagt mer än 500 operatörsplatser 

En imponerande system– och materielleverans som vad vi förstår blev till belåtenhet hos kunden. Systemet togs idrift med början på KA4 skolanläggning i Göteborg 1985 för att sedan under en följd av år installeras på KA förbanden. 

Deltagarna vid träffen var:  

Malte Jönson, FMV  
Björn Dalén, FMV  
Ingmar Wilund, FMV  
Göran Brolinger, FMV  
Fred Backlund, Systemled. KA  
Olof Artéus, KA3  
Leif Öberg, KA5  
Bengt Allfors, Konsult  
Bengt Olofsson, Konsult  
Lars Fridolfsson, Konsult  


Och vi från dåvarande Ericsson Radio:

Ulf Holmin
Anders Claesson  
Kaj Jakobsson  
Håkan Wallin  
Erik Åhman  
Eron Petersson  

 


Erik Åhman
förevigade träffen med ett antal fotografier:

Håkan Wallin, Ingmar Wilund, Malte Jönson, Leif Öberg och Björn Dalén studerar Björns tåganläggning.

Kaj, Ulf, Classe och Björn

Fred Backlund
Bengt Olofsson, Olof Arteús, och Lars Fridolfsson.
 

Kaj, Ulf och Eron

Hälsningar

Eron Petersson  
/2005-04-29


Webansvarigs kommentarer:
- Här finns en annan bild på Eron Petersson
- Se besök på KA4-museum med STRIKA (sept 06)