Vårt stridsledningssystem Maril 880, ombord på robotbåten Västervik vid Marinmusem i Karlskrona.

Text och bild: Erik Åhman som besökt 
det nya Marinmuseet på Stumholmen i Karlskrona.
 


2006-03-09Robotbåten
Västervik R136 vid det nya Marinmuseet på Stumholmen i Karlskrona
 
Nere i stridsledningscentralen (inte uppe på bryggan) finns vårt stridsledningssystem Maril 880, där vår dator Censor 932 ingår. Här finns ett horisontellt manöverbord för tre operatörer runt ett radar-PPI. På skottet framför fartygschefen finns det vertikala stora 23" Taktiska Indikatorn med datorgenererad översiktsbilden över läget

 
 
 TPI visar den stora taktiska 23" indikatorn där bla alla mål med karta presenterades Nedanför TPI de två alfanumeriska indikatorerna.

 
 
Manöverbord visar stridsledningsindikatorn SLI med radarpresentation, med de tre operatörsplatserna med  funktionstangetbord och rullbollar

 
 
 VI visar den till Maril ansluta operatörsplatsen med Vapenindikatorn för torped och roboteldledning.

 
 
OCP visar den datortekniska panelen för Censor 932 och till vänster bandspelaren för bl.a. programladdning, kartor och registrering.

 • Ledningssystemet Maril 880 kunde samverka bl.a  med olika former av marina ledningssystem till sjöss och i land, som bl.a. vårt STRIKA 85, som då fanns i stort antal i Kustartilleriet
 • Maril 880 baserades systemmässigt på det betydligt större Ceplo, som levererats till danska marinen. 
 • Presentationsenheterna TPI och SLI  i Maril 880, ingick tidigare i ledningssystemet ELPLO. ELPLO  finns nu att bese ombord på jagaren Småland i Göteborg.

   

  • R betyder robotbåt, och 136 är numret på detta fartyg, som det är märkt med.
  • Maril, står för Marinledningsystem. 880 är bara ett nummer för att särskilja från andra liknande system.
  • OCP betyder Operators Control pane
  • VI, är vapenindikator, SLI,  stridsledningsindikator, TPI Taktisk PlottIndikator

/Erik Åhman
2006-03-08


Webbansvarigs kommentar:
- Veteranklubbens museisida (med Marinmuseet i Karlskrona)
- Mer om ELPLO och Maril 800 (Erik Åhman)