KOMMENTAR TILL GULDKORNET OM SVENSK DATAINDUSTRI.

P-O Persson
2006-04-27


Per-Olof Persson


KOMMENTAR TILL GULDKORNET OM SVENSK DATAINDUSTRI.

Kul idé att lyfta fram artiklar ur alfa-nytt! Gunnar Wedells artikel
var verkligen intressant. Han har fått med mycket i denna snåriga 
historia men säkert inte allt. Visst höll väl Wennergren också på 
med någon form av datamaskinsutveckling  – kommer någon ihåg?
(Björns kommentar: se nedan)

Själv var jag första delen av sextiotalet anställd på IBM och 
ganska färgad av detta. Råkade på en tågresa träffa en östgötsk 
politiker som tydligen varit i Stockholm och lobbat för D21.

För visst var det väl så att Datasaab hade offererat D21 vid 
länsdatorupphandlingen? Han talade sig varm för att vi skulle 
satsa svenskt och jag höll givetvis på IBM som då hade offererat 
1401. Diskussionens vågor gick höga, inte bara på tåget utan också 
i pressen.

Det hela slutade så småningom med att ordern delades mellan 
Datasaab och IBM. 1401 ersattes vid leveransen av IBM 360.

Innan 360-leveranserna tog fart gick jag över till Arenco 
Electronics. Där fick vi ett uppdrag från Handelsbanken att 
utveckla en datoriserad kassa. Denna skulle i sin tur kommunicera 
med IBM-datorer. Jag fick uppdraget att konstruera 
kommunikationsinterfacet och kom på så sätt in i datakommunikation
i dess verkliga barndom – mera om detta  vid ett annat tillfälle.

Philips hade ju också gett sig in i dataindustrin. Arenco Electronics 
köptes av Philips och med den lilla datorn som bas bildades Philips 
Terminalsystem, som också fick leverera kassor till Posten. Men 
då hade jag fullt jobb att konstruera testsystem för Alfaskop…….

/P-O Persson

2006-04-27

Webbansvarigs kommentar:

P-O refererar till en artikel i alfa-nytt (av Gunnar Wedell).
Artikeln kan läsas här.

Wennergren och hans dataäventyr har berörts på ett antal
artiklar på Veteranklubbens webb:
- SM Eriksson Besk, Facit, Saab, Blood-Hound...
- Bo Lindestam:
Lite om Alwac men mera om datorhistoria.