Årsmötet 2006

Referat i ord och bild.

Björn Sölving
2006-12-15


Björn SölvingOmbyggd lokal

Traditionsenligt var det årsmöte i restaurant Oasen i Kista. I "gamla EIS-huset". Lokalen var nu avdelad, den övre delen där vi tidigare suttit vid långbord var nu borta, men alla vi 63 fick bra plats i den nedsänkta delen.

Mötet började
 

Presidenten

 
Pris till snabbaste anmälan gick återigen till Olle Hagmansson.

Presidenten Rolf Karsvall hälsade speciellt klubbens grundare Gunner Christiansen välkommen till mötet.

Rolf berörde även medlemsantalet, som nu sakta börjat minska. Presidiet skall titta på möjligheter att förbättra situationen.

 

     
Formalia

Med sedvanlig snabbhet avverkades punkterna i dagordningen.

Det som var nytt var:
 
  Val av ny Ceremonimästare på två år: Lena Dahlroth. Lena har stor erfarenhet från Ericsson när det gäller att ordna externa arrangemang mm

Övriga ledamöter (i tur att väljas för nästa verksamhetsår) blev omvalda.
 
Lena Dahlroth

Övriga frågor, Rolf

Rolf orienterade om Presidiets aktiviteter för dokumentarkivering.
Skall klubben betala för arkivering (och bestämma vad som skall
finnas i arkivet) eller skall klubben skänka alla dokument till
Centrum för Näringslivshistoria (och dom bestämmer vad som skall gallras)?

Under jubileumsåret 2007 (klubben fyller 30 år) kommer flera aktiviteter att startas, både teknikorienterade och icke-teknikorienterade. Följ hemsidan!

Vårkryssningen kommer att bli något extra med många nya inslag!

En annan aktiviteter är att utöka alfa-nytt nr 1 till ett jubelnummer med många historiska återblickar. 32 sid och A4-format!

Övriga frågor, Björn Sölving

För andra året i rad utdelades pris till vinnaren i veckotävlingen på Veteranklubbens webb. Årets vinnare var Leif Jonsson "(1/2-dansken", som fick mottaga årets "Sölving-pris"

Övriga frågor, Bo Lindestam

Bosse orienterade om
att han (och Gunnar Wedell) deltar i ett s.k. fokusprojekt vad gäller svensk datahistoria, som drivs av Tekniska Museet, KTH: s teknikhistoriska institution och Dataföreningen. Bosse kämpar hårt för att det som SRT gjorde inom sina områden också kommer att tas med i den samlade historiska dokumentationen.

Mötet slut

Rolf tackade Matts Pettersson som nu lämnar Presidiet för att kunna ägna sig åt sitt företag (som kan göra om just dina smalfilmer och videofilmer på VHS till DVD-format).

Föredrag

Dagens föredrag (av undertecknad) handlade om årets Teknikresa till Robot-Stril-museet, Motala, Göteborg mm. Rapport med många bilder finns på webben, länk se nedan.

Buffé, lottprisutdelning och tack för maten.

Buffén var framdukad i övre delen (där vi EIS:are tidigare hämtade vår lunch). Gott och smakfullt upplagt! 

 


God buffé och veteranprat


En av de lyckliga lottprisvinnarna: Tommy Carlsson

Gunnar Wedell tackade för maten och erinrade om alla medlemmarna i Veteranklubben: Vi vill alla vara med i en grupp där vi känner oss hemma.

Se det var ett riktigt årsmöte. (För mig har Veteranklubbens årsmöte i många år varit starten på julveckorna. Kul med tradition!)

/Björn Sölving


Webbansvarigs kommentar
- Klubbens dokument (besök på fd. Företagsminnen)
- Veckofrågorna (årets)
- Teknikresan 2006