Veteranklubben och arkivering av dokument

Hur skall vi egentligen arkivera våra dokument?

Några av oss besökte Företagsminnen (numera
Centrum för näringslivshistoria). Fortsätta där? Kostnad?

2006-11-23


Björn Sölving


Företagsminnen

På webben har vi tidigare rapporterat om Företagsminnen. Det är där vi har största delen av våra dokument från SRT, Standard Radio, Stansaab osv. Nu har vi även samlat på oss en hel del dokument som beskriver händelser i Veteranklubben Alfa. Var skall vi ha dom? Vad mer bör vi veta om arkivering? Vi ville veta mer om Företagsminnen.
 
 


Vår arkivansvarige Karl-Erik Elfgren kliver in
på Stockholms Företagsminnen i Bromma (inte långt från
Johannesfredsvägen!).
 

 
Krister Hillerud, vice VD och produktionschef

Vi hade avtalat möte med Krister Hillerud, för att få svar på våra frågor. Vi som var med var Karl-Erik Elfgren, Rolf Karsvall, Erik Åhman och undertecknad. Erik hade ju ursprungligen lagt upp arkivet som sen förvaltats/uppdaterats av klubbens arkivansvariga. Vi har en hel del dokument som väntar på arkivering.
 
 


Krister Hillerud (längst till höger) berättade om
Centrum för näringslivshistoria (CFN) och Stockholms företagsminnen.
 

 

Krister beskrev nuvarande CFN, som har sitt ursprung i Stockholms företagsminnen från 1974. I dag är CFN ett aktiebolag som lever på sina intäkter. De har mestadels företag som medlemmar, men även föreningar och t o m privatpersoner förekommer.

CFN förtecknar det mesta deponerade materialet i en databas, listad under deponenten. Medlemsavgiften är f n 1000 kr/år och årshyran är 140 kr per hyllmeter. Vårt material finns inte lagrat i deras databas och för att få detta gjort erbjuds en kommersiell tjänst. När forskare hör av sig, hänvisas de oftast till deponenten för att få behörighet till arkivet.

Efterlyste text

Krister efterlyste en text om Veteranklubben Alfa där ursprungs-företagen och viktigare milstolpar beskrivs. Texten skulle sen läggas in i CFN:s interna söksystem Visual Arkiv. Texten skulle då även innehålla referens till Veteranklubbens hemsida..

Veteranklubbens deponerade dokument finns förtecknat på Veteranklubbens hemsida och kan sökas tex. via Google. (Länk se nedan). Troligen borde förteckningen detaljeras, tex med namn och årtal på alla dokument.

När klubben inte längre finns...

Erik undrade vad som händer då klubben inte längre finns och kan betala för hyllmetrarna. Krister berättade att dom då (då ingen deponent längre finns) gärna tar hand om och förtecknar allt i sin databas, men förbehåller sig rätten att gallra.

Föreningsdokument?

  Slutligen diskuterade vi vad vi ska göra av alla våra förenings- och företagsdokument. Krister rekommenderade att vi bör ha allt i ett och samma arkiv, i synnerhet som vår klubb representerar ett antal olika företag. Det skulle förstås öka vår årliga kostnad om vi gör detta hos CFN!

På frågan om vilka som har rätt att titta i vårt arkiv, svarade Krister att det framgår av vårt avtal med CFN.

Erik hade dokument att arkivera

Erik hade ju varit inblandad i framtagandet av dokumentet: Svenska Flygvapnets Styrdatasystem, och hade nu ett exemplar att arkivera.
Vi fick följa Krister ner i det allra heligaste, till ARKIVET.


Det var ett jättearkiv som var troligen över hundra meter långt. På ena sidan djupa långa motordrivna hyllor. Så småningom hittade Krister våra hyllmeter och Erik kunde stoppa in sitt ex i vårt arkiv (vi skall inte glömma att uppdatera vår arkivbeskrivning).

Så var besöket slut

Vi gick uppför spiraltrappan upp från arkivet, och nu hade Rolf fått en laddning med arkivkartonger med sig hem. Vad skall hamna i dom?

Ja det får vi veta nu när en fortsättning på vår arkivverksamhet skall diskuteras och beslutas i Presidiet.

 

Har du nåt?

Förresten, har du som läser detta några dokument hemma som kanske bättre platsar i ett VETERANARKIV? Ta kontakt med arkivansvarig eller nån i Presidiet.

/Björn Sölving
2006-11-27


Webbansvarigs kommentarer:
- Våra arkiverade dokument på Företagsminnen
- Här en summering av alla våra arkiv
- Hemsida: Centrum för näringslivshistoria

- Dokumentet som Erik arkiverade (Styrdata)