Vittnesseminarium (2006) om tidig programmering

Några av oss veteraner var med på Tekniska museet i Stockholm den 16 mars 2006. Nu finns den transkripterade texten från seminariet på internet.

2007-08-
27


Björn Sölving


Vittnesseminarium

För att samla gammal dataerfarenhet har KTH (mfl organisationer) sammankallat vittnesseminarier. Detta seminarium handlade om programmering på 50- och 60-talet.

Veteraner var där

I dokumentet framgår att:
- Bengt Gällmo satt i panelelen och var en som berättade
- Bo Lindestam var åhörare och kom med kommentarer
- Rolf Karsvall och undertecknad var åhörare men sa inget.

Dokumentet

Finns på sin originalplats:
http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_kth_diva-4448-2__fulltext.pdf

För säkerhets skull finns samma dokument även lagrat här

Seminariet har tidigare nämnts på Veteranklubbens webb

Här finns en blänkare om bl.a detta vittnesseminarium.
 

/Björn Sölving