Göte Wiklund har avlidit.

Rolf Karsvall skriver.

2009-11-27Göte Wiklund, vår Skrivare i Presidiet har avlidit.

Som framgick av onsdagens nyhetsrubrik så har Göte Wiklund, vår Skrivare i Presidiet, avlidit. Han avled den 19 november efter en längre tids sjukdom för vilken hoppet om en förbättring, trots omfattande sjukhusvård, gradvis blev alltmer mindre.
 
Göte Wiklund 1934-2009

För klubbens del har detta inneburit att Göte efter fyra år som Skrivare i våras var tvungen att avsäga sig sitt uppdrag. Göte har förutom att han på ett förtjänstfullt sätt genomfört sitt uppdrag som Skrivare även med stort intresse deltagit i Presidiets övriga arbete och då genom sitt sätt bidragit till en trevlig stämning i Presidiet.

Vi minns Göte inte enbart som Skrivare utan även som en trevlig kamrat och som musikant som med sin orkester Smilbandet förgyllt en del av våra medlemsfester.

/Rolf Karsvall
2009-11-27

(Tommy Carlsson har, som ställföreträdare i Presidiet, fram till årsmötet gått in som Skrivare.)
 


Webbansvarigs kommentar:
- Se Götes artiklar på Veteranklubbens webb (skrolla till Wiklund)
- Se Götes artiklar i alfa-nytt (skrolla till Wiklund)
 
 -