Ett Stansaabsystem från 70-talet

BTL = Busstrafikledning

2010-10-13

Med kommentar av Bo Gartzell (2010-10-14) Se nedan.
Kommentar av Bertil Palmgren (2010-10-26) Klicka här.
Kommentar av Olle Hagmansson (2010-11-11). Se nedan.


Det kom ett mejl

Häromdagen kom ett mejl från Tomas Sjöblom som jobbar med en nostalgihemsida för radiokommunikation för SL i Stockholm. Mejlet sade ungefär: "Stansaab var med och levererade BTL, finns det nån som kommer ihåg och kan berätta?"
 
 
Startsignal

Det blev startsignalen för mig, jag har i alla år haft en tjock "skrytbok" från Stansaab utgiven 1977-07-01, där alla möjliga projekt och teknikutvecklingar finns redovisade. Skriften skulle förmodligen imponera på dom som beslutade i samgåendet mellan Stansaab och Datasaab-divisionen. Skriften innehåller några sidor om BTL och denna artikel handlar om det.
 
 

BTL = SL busstrafikledning

Jag förmodar att detta projekt var ett av många som skulle diversifiera våra systemleveranser så att det inte bara blev ledningssystem för civil luftfart och militär stridsledning.

Systemet gick ut på att få en aktuell bild av bussar i Stockholmsområdet (dvs. i realtid). Baserat på detta kunde sen insatser och omprioriteringar göras. Systemet skulle även rapportera passagerare på bussarna. Runt om i stan sattes det upp elektronik för automatisk rapportering till/från bussar via radio. Stansaab var inte ensam om projektet, det var ett teamwork med bl. a radiofolk från Storno, Almex och folk från SL.

Utrustningen som levererades från Stansaab var Censor 932 (med skivminne, bandstation, kassettbandspelare. Som presentationsutrustning på ledningscentralerna användes Alfaskop 3500.  Vem som gjorde programvaruutvecklingen har jag inga uppgifter om, men det har kanske du som läser?

Projektledarjobbet (har jag för mig) sköttes av Börje Ärlefalk.
Troligen var Alf Jelger också inblandad? Jag har förstått att (de numera avlidna) Ingvar Kroon och Gösta Haraldsson också var inblandade. Vem  vet mer?

Tomas Sjöbloms hemsida "Fordonsradio"

Sidan (sidorna) beskriver rätt ingående funktionen hos BTL och man kan läsa de upplyftande och nedslående meningarna: "Vid utvärdering av BTL-systemet visade sig att systemet var företagsekonomiskt lönsamt. Projektet lades dock ner efter ett fåtal driftsår, delvis på grund av politiska skäl".

Länk till hemsidan Fordonsradio finns nederst på denna sida.

Skrytskriften


Skriften "Stansaab - historia - nuläge - framtid" tar upp BTL-systemet på 15(!) sidor (tyder troligen på att företagsledningen var rätt stolt över systemet).

Först en artikel som funnits i tidskriften Svensk Lokaltrafik. Artikeln är författad av Owe Ancker och beskriver rätt ingående hela systemet. Där kan man t.o.m läsa om olika enheternas placering i bussarna och att trafikledarnas beslutsunderlag presenterades på Alfaskop 3500.

Sen kommer en broschyr på 12 sidor (på engelska), där systemet beskrivs med klatschiga bilder (även här med detaljer på var i bussarna de olika enheterna satt).

Här kan du läsa de olika sidorna: (inskannade som bilder)
 

 

Owe Anker sid 1

Owe Anker sid 2

Owe Anker sid 3

Brochyr sid 1
 Front page

Brochyr sid 2 Artists view of BTL

Brochyr sid 3 Bus Traffic Control System

Brochyr sid 4
 The system

Brochyr sid 5 System Operation

Brochyr sid 6
 The Traffic Control Centre

Brochyr sid 7
Fixed radio network

Brochyr sid 8 The mobile equipment

Brochyr sid 9 Transciever - Data Unit

Brochyr sid 10 Operational features

Brochyr sid 11
 Route diagram


 Brochyr sid 12
 Last page
 


Mer info behövs

Har du några minnen från projektet? Vilka mer var med? Positiva, negativa, dråpliga, tekniska och personliga kommentarer mottas med tacksamhet!

Bo Gartzell kommenterade 2010-10-14:

 

Hej! Läste just om BTL på hemsidan och att Du efterfrågade folk som varit med. Undertecknad var en som var med eftersom vi använde den 3500-varianten som gick mot C932, den som vi tog fram i minst fyra varianter varav BTL var en. Vad jag minns var det inte särskilt mycket som var specifikt för BTL men några kodrader var det nog. Jag minns att jag var med vid installationen och uttestningen på Munkbron, men (som vanligt?) skötte sig Alfaskop-delen utan anmärkning.   

Olle Hagmansson kommenterade 2010-11-11:

I ett mejl skriver Olle bl.a:
"Upphandling av BTL-systemet till SL hade undertecknad ansvaret för. VD för SL var då en man som hette Ingmar Bäckström, som jag hade mycket förtrolig kontakt med." Olle skriver också att upphandlingen inte riktigt skedde enligt dagens upphandlingsregler. Olle fortsätter: "Ove Anker kände jag också mycket väl. Ja, det var då det. Idag får man knappast bjuda på en varm korv.".

Olle avslutar med att han då fick en sk biltelefon som "minne". Biltelefonen, som bestod av en basenhet med telefonlur och fingerskiva, erhölls av företaget Svenska STORNO. eftersom han rekommenderade dem vid upphandlingen. Luren och fingerskivan satt inmonterad mellan framsätena, medan basenheten monterades in i bakluckan. För att ringa var man tvungen att slå numret till en telefonist, som sen kopplade vidare till den man ville nå.

Länkar

- Tomas Sjöbloms nostalgihemsida för radiokommunikation för SL
- Tomas Sjöbloms sida om BTL
- Sture Jansson nämner BTL i uppräkning av system med Censor 932

/Björn Sölving
2010-10-13