Veteranklubben ALFA:
Klubbens ändamål är att uppehålla kontakten mellan arbetskamrater genom att...

.


Klubbens ändamål

Klubbens ändamål är att uppehålla kontakten mellan arbetskamrater genom att anordna möten under kamratliga och trivsamma former kan man läsa i stadgarna från 1977.

Att döma av enkäten i våras har många medlemmar kanske inte riktigt förstått innebörden av ovanstående - och kanske inte ens Presidiet har gjort det. Vår klubb skiljer sig väsentligt från andra klubbar eller föreningar av typen "intressesammanslutningar" som exempelvis båtklubbar, konstföreningar, idrottsföreningar m.fl.

I Veteranklubben Alfa känner alla varandra - mer eller mindre - och har "dagligen" träffats eller i alla fall sett varandra år efter år. Och jag tror att alla i klubben vill fortsätta att träffa sina kamrater.

Det är det som skiljer oss från övriga klubbar som arrangerar möten i form av utflykter med målsättningen att se eller uppleva något nytt eller ovanligt. Vi vill träffas!

Men naturligtvis måste vi också tänka på våra gäster så att de finner någon mening med att följa med sina respektive dvs mötet måste ha ett underhållnings- och eller intressevärde. Detta gäller våra vår- och höstmöten.

Ta som exempel sista höstmötet. Fick vi träffas där? Inte mycket. Lite före filmen kanske men inte under filmen. En kort tid vid buffén kunde man träffa några men vid de små borden max fem. Det kanske var många som uppskattade filmen men hur många tyckte att vi träffades? Och vår President hade ingen möjlighet att göra sig hörd.

Alla medlemmar som vill tycka till i denna fråga är välkomna att skicka ett "intermail" till Björn Sölving info@veteranklubbenalfa.se så kommer han att se till att grytan hålls kokande.

wpe1.jpg (8297 bytes)

Hälsningar/Calle Vedin 1999-10-17