Stadgar


Läs först om du uppfyller fordringarna för medlemskap.Det finns tre möjligheter att bli medlem i Veteranklubben. Om någon av dessa möjligheter stämmer, så skickar du ett mail eller brev till Presidenten (exempel på vad du bör ta med finns nedan).

Möjlighet 1
 
Du måste kunna svara ja på följande två frågor:
1. Har du arbetat vid SRT, Stansaab eller Datasaab/Barkarby?
2. Var det 25 år (eller mer) sen du började på SRT, Stansaab eller Datasaab, eller har du gått i pension?

Möjlighet 2
 
Du måste kunna svara ja på följande två frågor:
1. Har du arbetat vid EIS resp SRA/ERA/ERE och då i verksamheterna dataterminalsystem och ledningssystem?
2. Har du anställningsår senast 1987?

Möjlighet 3

Är du mycket intresserad av Veteranklubbens mål och syfte?:
Presidiet kan efter prövning godkänna att även andra sökande blir medlemmar.
 
 
Medlemsavgift: Medlemsavgiften bestäms av årsmötet. Medlemsavgiften är 150 kr. Om medlem antas 1 juli eller senare utgår ingen medlemsavgift för det året.

Skicka mail (eller brev) till Presidentenexempel

Hej Presidenten!

Jag heter NN och vill gärna bli medlem i Veteranklubben Alfa. Jag började på SRT den 1 juni 1960 och jobbade då med montering av mikrofonkapslar på Johannesfredsvägen. Sen blev jag flyttad till ritkontoret där jag jobbade under Sven-Gustaf Nordlöf. Jag slutade 1970 och började på IBM. Just nu arbetar jag med Elektronisk handel på Microsoft. Troligen går jag i pension nästa år.

Jag bor på Drottningholmsvägen 1234, 123 45 Stockholm.

Hemtelefon: 08 - 99 99 99.
Födelsedatum: 1939-08-02.
Min E-postadress är nn@home.se

NN

(E-postadress till Presidenten hittar du här)