Besöksstatistik sedan  2000-05-09

Besöksstatistiken redovisar hur många besök som gjorts varje månad sedan 2001.

Besökstatistiken redovisar hur många gånger startsidan begärts till presentation. Om en användare går direkt in på tex "nästa möte" (utan att passera startsidan) så registreras det inte i statistiken. Däremot har de flesta sidor en egen räknare (längst ner) som räknar antal besök där.

Längst ner på sidan visas statistiken i sifferform.