VETERANKLUBBEN ALFA: ÅRSMÖTE 1997

Veteranklubbens årsmöte 1997: Bild 1

Bildförteckning . Nästa bild