Årsmöte och middag 1997-12-03 (Ericsson, Telefonplan)

OBS: Bildkvaliteten har begränsats för att medge acceptabla laddningstider via modem.
Bild 1. Presidiet: Einar Estréus och Calle Vedin
Bild 2. Presidiet: Calle Vedin, Gunnar Wedell och Einar Estréus
Bild 3. Publikbild: Solvej Eidemark, Anja Pettersson, Tore Brinkhäll
Bild 4. Publikbild: Monica Edfors (värdinna), Bo Brännström, Marianne Arleij, Marie Gadd, Östen Frånberg
Bild 5. Publikbild: Lars Sjöberg, Evert Åkare, Finn Hultman, Bertil Olofsson, Karl-Erik Thulin
Bild 6. Presidenten välkomnar nyvalda presidiemedlemmar: Per-Åke Wallin och Gun Lennerstrand
Bild 7. Presidenten avtackar Stig-Martin Eriksson, Lars Norrestad, Per-Åke Wallin, Gunn Lennerstrand, Karl-Erik Ström, Bo Lindestam, Erik Åhman, Bjarne Dahlstedt
Bild 8. Kvällens föredragshållare: Stig-Martin Eriksson
Bild 9. Honnörsbordet: Stig-Martin Eriksson, Einar Estréus
Bild 10. Honnörsbordet: Ann-Marie Ljung, Gunnar Christiansen
Bild 11. Honnörsbordet: Gun Lennerstrand, Gunnar Wedell
Bild 12. Honnörsbordet: Monica Edfors, Sven Skåraeus
Bild 13. Honnörsbordet: Per-Åke Wallin, Stig Bergström
Bild 14. Honnörsbordet: Jan Nilsson, Calle Vedin
Bild 15. Rune Winter, Max Köhler
Bild 16. Musik och fanfar: Vackra Arne (Arne Andersson)
Bild 17. Maria Sandberg, Eivor Carlsson
Bild 18. Anna-Lisa Blom, Gösta Ståhlberg
Bild 19. Olavi Havståhl, Helge Johansson
Bild 20. Jan Persson, Lars Billström
Bild 21. Sten Höglund,Nils Persson
Bild 22. Nils Lundström, Ann-Marie Hultén
Bild 23. Leif Clauson, Nils Möller, Bo Svensson
Bild 24. Hans Philip, Stefan Hellmark, Brita Hansson
Bild 25. Lars Norrestad, Leif Ek
Bild 26. Ingmar Torelm, Börje Ärlefalk, Lars Person
Bild 27. Lars Persson, Arne Hermansson
Bild 28. Eskil Nilsson, Anders Deurell, Ingmar Torelm
Bild 29. Brita Hansson, Göran Bäckman
Bild 30. Jan Nilsson talade för de nya medlemmarna iklubben