VETERANKLUBBEN ALFA: ÅRSMÖTE 1997

Veteranklubbens årsmöte 1997: Bild 27

Bildförteckning . Nästa bild