VETERANKLUBBEN ALFA: ÅRSMÖTE 1997

Veteranklubbens årsmöte 1997: Bild 26

Bildförteckning . Nästa bild