VETERANKLUBBEN ALFA: ÅRSMÖTE 1997

Veteranklubbens årsmöte 1997: Bild 13

Bildförteckning . Nästa bild