1983-04-11: Alfaveteranträff i Barkarby

Åter
Från vänster: Dag Andersson, Åke Borgudd, Ingvar Persson, Rune Casemyr, Lars Fossum, S-M Eriksson, C-J Vedin, Roland Samuelsson, P-O Ståhl. Stående: Lars Holmström (krögare)


Denna sida senast ändrad 1998-01-26
WEB-ansvarig: Björn Sölving. .