1983-04-11: Alfaveteranträff i Barkarby

Åter
Från höger: Bertil Johansson, Otto Sterner, Göran Wallin, Per-Åke Nilsson, Rolf Levin, Lats Persson (skymd), Roland Stolt, Börje Ohlsson, Knut Pettersson.


Denna sida senast ändrad 1998-01-26
WEB-ansvarig: Björn Sölving. .