Klubbens syfte formulerades av grundaren Gunner Christiansen:

Klubbens ändamål är att uppehålla kontakten mellan arbetskamrater.

Med detta syfte ska möten anordnas under kamratliga och trivsamma former.

Här finns stadgarna 

Gunner Christiansen