Videoarkiv

Här listas alla VHS-kassetter och CD-skivor som finns i Veteranklubbens arkiv. Vissa av dessa finns upplagda på  internet.

Länkar till andra videofilmer (på internet): Klicka här
 

OBS: Om någon av de upplagda filmsekvenserna mot förmodan skulle strida mot upphovsrätten,
 skicka ett mej och vi
tar  genast bort dom!

Har DU några kassetter/CD som skulle platsa här? Skicka ett mejl, tack!
Har du mer information om dessa filmer? Hör av dig!
OBS: Kvaliteten på dessa videofilmer på internet är något sämre än originalen!


1

1/ Electronics in air defence  2/ Horisont 
3/ Patient Data Systems  4/ ATC Centre Systems
    1/ Electronics in air defence
    - Reklamfilm från SRT, början 60-talet. Engelsk tal. 7 minuter.
    - Bilder från Stril-59 (Ång-Censor), flygplan, radarstationer,
  många kända  ansikten.
    - Nostalgivärde i skala 1(sämst)-5(bäst): 5
    - Upplagd på internet 2007-05-02   Finns på internet!
    2/ Horisont
    - Reklamfilm  Luftförsvar. RGC. (Getingbo.) Svenskt tal. 11 minuter.
    - Nostalgivärde i skala 1(sämst)-5(bäst): 3
- Hittad på internet 2016-02-08   Finns på internet!
    3/ Patient Data Systems
    - Reklamfilm från Stansaab PDS. Engelskt tal, 11 minuter.
    - Ett besök på Thoraxkliniken med PDS-system.
    - Nostalgivärde i skala 1(sämst)-5(bäst): 4
    4. ATC Centre Systems
    - Reklamfilm Standard Radio. Många sekvenser från Arlanda.
  22 minuter.
    - Nostalgivärde i skala 1(sämst)-5(bäst): 3

2

Ett dokument om flygvapnets rrgc-central Del 1
    - Industrins företrädare ger sin syn på RGC. (SM, Skåraeus,
   Mellberg, Torelm, Rönnlund mfl)
    - 30 minuter. Svensk tal. Troligen inspelad 1995 eller 1996.
    - Nostalgivärde i skala 1(sämst)-5(bäst): 5+
    - Upplagd på internet 2008-02-18    Finns på internet!

3

Ett dokument om flygvapnets rrgc-central Del 2
    - Försvarsmaktens företrädare ger sin syn på RGC: Börje Rundqvist,
  Jean Persson, Gerhard Persson, Rolf Hjerter, Stellan Olofsson,
  Rolf Ericsson, Torsten Widén, Sven-Olof Olsson
    - 30 minuter. Svensk tal
    - Nostalgivärde i skala 1(sämst)-5(bäst): 4
    - Upplagd på internet 2008-02-18    Finns på internet!

4

DATASAAB - IDS
    -  27 minuter. 1980?
    -  Stillbilder på video med speakerröst (engelska).
   Mycket ATC-info. Arlanda. Militära ledningsystem.
   Även lite Alfaskop.
    Nostalgivärde i skala 1(sämst)-5(bäst): 4
    - Upplagd på internet 2008-02-20   Finns på internet!

5

Alfaskop A91 Reklam-musikvideo "Hacker Trucker"
    - Reklamfilm från Nokia Data (gjordes för EIS), 1980-talet.
  4 minuter.
    - Trucker-disco om A91. Lite teknik, dess då mer musik.
  Ordet "A91" sjungs många gånger.
    - Nostalgivärde i skala 1(sämst)-5(bäst): 3
    - Upplagd på internet 2007-10-04   Finns på internet!

6

Veteranklubben Alfas Jubileumsutflykt 1992
    -  Presidenten Einar Estréus hälsar välkomna och visar
   bla dokument från klubbens bildande.
   Videon gjordes av Einar Estréus och
   Lars Sjöberg inför veteranutflykten till Tällbergsgården i
   Dalarna 1992 när Einar var förhindrad att deltaga.
    -  6 minuter
    Nostalgivärde i skala 1(sämst)-5(bäst): 3
    - Upplagd på internet 2008-02-20   Finns på internet!

7

Reklam Step One
    - COMBI-STEP/ONE Svensk version 6.5 minuter Videomedia Solna
    - 1983? Seg berättelse! Ger inte mycket.
    - Nostalgivärde i skala 1(sämst)-5(bäst): 2

8

ICL Personal Systems: Terminals
    - A first level sales training based on a overhead presentation. 1992.
  Engelskt tal. 60 minuter.
    - Lite väl detaljerad och seg genomgång. Mycket prat och diagram, lite bilder.
  Mkt bra bildkvalitet.
    - Nostalgivärde i skala 1(sämst)-5(bäst): 2

9

ICL Personal Systems: Networking
    - A first level sales training based on a overhead presentation. 1992.
  Engelskt tal. 44 minuter.
    - Lite väl detaljerad och seg genomgång.
  Mängder av nätverksutrustning när ICL just köpt Nokia  Data.
  Mkt bra bildkvalitet.
    - Nostalgivärde i skala 1(sämst)-5(bäst): 3

10

Alfaskop 91 - Slide show 3 Proj. Version 1
    - Liten alfa-historik. Mycket Alfaskop!
    - Nostalgivärde i skala 1(sämst)-5(bäst): 3

11

IEQAS Videoprogram, Svenska 1984-05-22 (Ericsson)
    - 1/ Samtal med VD 2/ Kvalitetslarmet 3/ MPR-modellen
    -  Del 1: Björn Svedberg intervjuas om Ericsson Quality.
-  Del 2: Liten företagare tillverkar ett kvalitetslarm.
   Företaget växer. det blir problem!
-  Del 3: MPR = kvaltetshöjning i telefonisystem.
    - Nostalgivärde i skala 1(sämst)-5(bäst): 2

12

Developing World Telecommunications (Ericsson)
    -  7 min presentation of the Ericsson Group (English) 1988
    -  Vackra bilder på teknik och länder och folk. Inget djupare teknik.
   Några få bilder på Alfaskop och Ledningssystem
    Nostalgivärde i skala 1(sämst)-5(bäst): 3

13

Eriksson Radio Systems "AXT" (Ericsson)
    -  Engelsk version 1984-11-23 8 min 30 sek
    -  Communication for proffs. Många bilder på ledningssystem.
   En utveckling av AXE till AXT, ledningssystem för pro.
    Nostalgivärde i skala 1(sämst)-5(bäst): 3

14

Ekonomisk information ERA 1985 (Ericsson)
    -  Bilder på hus. Åke Lundkvist och Ulf H Johansson pratar.
    Nostalgivärde i skala 1(sämst)-5(bäst): 1

15

EQ team-utbildning 1985-09-06 (Ericsson)
    -  1. Nya fläktar 2. Restaurantbesöket 3. Att sätta mål
    -  22 minuter.
    -  1./ Skådespelare pratar om förändring i ett litet företag.
   "Mikrodatorer är en modenyck!" Träna fotboll gör företaget bättre.
   2./ Tecknad video om ett restaurantbesök. Budskapet otydligt?
   3./ Segt sammanträde, fisketur, prat om kvalitetsutbildning i båten. Segt!!
    Nostalgivärde i skala 1(sämst)-5(bäst): 1

16

The Ericsson Commitment (Ericsson)
    -  Espaniol PAL
    -  En hel del IDS-system. Även ubåtar. Men speakertexten
   är på spanska.
   A brief introduction to Ericson in defence electronics,
    Nostalgivärde i skala 1(sämst)-5(bäst): 3

17

Sea Giraffe, version 2 (Ericsson)
    -  9 minuter. Årtal: ?
    -  Marine surveilance radar system. Många system på
   militära båtar.
   Många sjöbilder.
    Nostalgivärde i skala 1(sämst)-5(bäst): 3

18

CAA Flight Strips
    -  Engelsk speaker. Djup info om flygstrippar!
   Inget från Veteranklubbsrelaterade företag. Tidig teknik. Dålig VHS-kopia.
    Nostalgivärde i skala 1(sämst)-5(bäst): 1

Nostalgivärdet är en personlig och mycket subjektiv bedömning av webbansvarig.