Åter till Produkter och System

Mina CENSOR-minnen
av Sture Janson

Del 3: Tredje generationen

Del 1: Första generationen
Del 2: Andra generationen
Del 3: Tredje generationen

Tredje generationen

I början av Stansaab-tiden införde Gunnar Wedell  produktifiering, i vad jag tror IBM-stil. Vi drev en egen  generell utveckling, seriös men snäv på grund av mager budget. Datorprodukterna fick nummer i 9000-serien med 91xx för CPU:er, 92xx för minnen o.s.v. Censor 908 och Censor 932 fick numren 9101 och 9102 retroaktivt. 

Gunnar Wedell

Nästa datorgeneration av Censor 932 kom att baseras på virkort, snabbare (750 ns) och större kärnminne (32K/32+4) och  enklare drivare/kännare till (det kortare) bussystemet. 

Hans Borgstöm ansvarade för CPU och Calle Arvérus för (de inköpta) minnena (Lockheed och Fabritec). En ny manöverpanel med LED (Light Emitting Diodes) utvecklades under ledning av Bo Lindblad. Parallellt utvecklades en ny generation bildgeneratorer och grafiska bildenheter, där Börje Ärlefalks grupp deltog med bl.a. Graphic Display Controller (GDC) och Input Device Controller (IDC).  Jorg Seseman och Bo Hallqvist drev utvecklingen av bildenheterna.

Hans Borgstöm
  Calle Arvérus
 Bo Lindblad
Börje Ärlefalks
 Jorg Seseman
Bo Hallqvist 

Första beställningen på nya Censor 932 (9103) kom från FMV för DBU 204. Detta skedde med viss vånda, driftsättningen motsatte sig användning av Censor 932 i ett försök att själva svara för systemutvecklingen i projektet.

Stansaab var nu en auktoritet på ATC-området (1:a Arlanda-systemet, EDP, TAST, SATS, Julia, Pharos, SEROS) och deltog i en arbetsgrupp tillsammans med LFV som specificerade nästa system för Arlanda. Detta resulterade i att Stansaab fick beställning på ATCAS-systemen, först Arlanda och sedan Sturup. Tidigare (?) hade LFV beställt mindre system till Göteborg och Sundsvall.

Nu, 1973-74, blev det populärt att inkludera mikroprogrammering i konstruktionerna, mest kanske för att det kom lämpliga minneskretsar. Ett ganska stort konstruktionsuppdrag var införande av de s.k. Terminal Communication Controller (TCC) och Microprogrammable Line Adapter (MLA) som gjorde att vi kunde bygga omfattande delsystem för datakommunikation, från telex till X.25! Även Alfaskop-systemen kunde anslutas via TCC/MLA, både lokalt och fjärranslutet.

 
Hans Philip började dra upp riktlinjer till ett nytt operativsystem, OS-2, som hade många fördelar, bl.a. Logical Input Output (LIO). (Här kan man nog fylla på med en hel del text om OS-2s öden och äventyr... När? Vem? Hur?)

Hans Philip
Börje Grängsjö, som länge farit världen runt och "marknadsutvecklat", hade lyckats skapa goda kontakter i Sovjetunionen och Stansaab-representanter besökte Moskva 1972. Undan för undan etablerades tätare kontakter och hösten 1973 presenterade Stansaab ett systemförslag för Moskva ACC och TCC samt Kiev och Min'Vody TCC:er. Dessutom ingick en (sedermera två!) simulator, en programunderhållsanläggning och ett verkstadssystem.

Börje Grängsjö
Våren 1974 kunde vi visa upp alla systemkomponenter i en liten utställning i Barkarby och hösten 1974? gjordes en utställning av våra systemkomponenter i Moskva (där visades 9103:an som sedan skulle ingå i första DBU 204!). Vi började nu också få en mycket god kontroll på alla våra jordsystem och stativ- och kablageskärmningar, främst genom ett mycket kvalificerat grundforskningsarbete av Jan-Kenneth Wahlstedt. Samtidigt kom Alfaskop-konstruktörerna fram till samma uppbyggnadsregler i sin verksamhet.

Jan-Kenneth Wahlstedt
Sommaren 1975 blev det helt klart att Stansaab skulle få leverera TERCAS-projektet. Det stora projektet drogs igång och systemen togs i drift successivt och var formellt klara våren 1981. I den största konfigurationen, ACC Moskva, arbetade i princip fyra datorsystem i parallell mod och där krävdes en Multi Computer Automatic Supervisor (MUCAS).

Vi försökte sälja en mindre TERCAS-variant till Wien hösten 1977 men kundens konsulter ville ha ett system med Digitals VAX, som just introducerats, och ordern gick därför till Plessey? Det systemet kunde tas i drift i begränsad omfattning under 1985!

 
Ett tillägg till ÖKC, dubblering, erhölls 1976 och där lyckades vi uppfylla kravet att installationen skulle ske under bibehållande av full drift! Carl-Erik Olsson var projektledare. Carl-Erik Olsson
Flera mindre system, NARDS, såldes till Norge, först i Vaernes utanför Trondheim. När?

1976 var det aktuellt att ersätta kärnminnen med halvledarminnen. Efter mycket "köpa/utveckla"-funderingar fick Bo Lindblad ansvaret att konstruera en egen enhet. Halvledarminnet användes första gången i... ??? Sosab?

Bo Lindblad
Datasaab bildades 1/1 1978 med staten och SAAB som hälftenägare?

Under 1977? pågick utveckling av en ny CPU, kallad 9105, planerad på fem stora kretskort och baserad på stor användning av mikroprogramteknik. Utvecklingen drevs av Stefan Blixt men upphörde när inga nya pengar till utvecklingen beviljades. Det kom dock fram en del programvara och principer för mikroprogrammering, idéer som Stefan sedan till viss del kunde använda i bildskärmssystemet från firman Versal!

Stefan Blixt
1978 gjordes en datorstrategiutredning, jag hamnade på Alfaskop, firman köpte VAX:ar för att utveckla program "på rätt sätt" och med kommersiell systemprogramvara. Allt? skulle köpas. Många experter hade anställts under TERCAS-tiden och de hade nya fräscha idéer om hur företaget skulle agera i framtiden.
 

Även konsultfirman McKinsey gjorde utredningar...

Ericsson köpte Datasaab 1/6 1981 och datadivisionen överfördes till SRA våren 1982.

Jag fick anställning på ERA  (f.d. SRA) i november 1984. Då hade en dator som Ericsson kallade APN införts (Motorola 680xx med VME-bus) och med Ericssons operativsystem EriOS och språkvarianten EriPascal.

Samtidigt(!) pågick utveckling av nästa generation Censor 932 (9107) baserad på VME-bus, bara tre VME-kort (6U) behövdes nu. Konceptet TCC/MLA från 1973 hade moderniserats till VME-kort, Multiprotocol Line Multiplexor (MLM) och MLM Controller (MLMC) som fullt ut utnyttjade flexibiliteten på VME-bus. CPU:n skulle användas i projekt STRIKA. Den användes även i några ubåtar, Västergötland och Sjöormen och senare ombyggnad av Näcken. Inga Virkort ingick. Senare tog Erik Åhman fram BXVME och VMEC för att anpassa VME-ramar till redan såld virkortsutrustning. Som OCP och konsol användes ASCII-bildskärmar, Facit Tvist? och senare en PC. (ADT var en APN-variant som utgjorde ett självständigt system med stor datakommunikationskapacitet).

Programutvecklingssystemet ACDE togs fram med SUN som editeringsmaskin och 9107 för kompileringen.

1990 sålde Ericsson ERA:s datadivision (H) till Bofors Electronics (BEAB, som sedan blev NobelTech som sedan blev CelsiusTech som sedan blev SAABTech som sedan blir --), f.d. Philips Elektronikindustrier.

1992 lyckades NobelTech få beställning på ett Local Area Network (LAN) som skulle anslutas till befintliga Censor 932 i ATCAS-systemen på Arlanda och Sturup. Anledningen var att få en smidig utbyggnad med nya enheter av PC-typ, bl.a. för datakommunikation.

1993 fick CelsiusTech en beställning från LFV på den s.k. Drifttidsförlängningen (DTF) av ATCAS, d.v.s. ett helt nytt maskinvarusystem men helt kompatibelt med det tidigare så att befintlig applikationsprogramvara kunde användas. Där ingick bl.a. en ny CPU, Censor 932 (9109) på ett enda VME-kort (6U). Detta VME-kort motsvarar två ISEP-stativ av 1967-års modell, CPU-stativet och minnesstativet. Vidare ingick IC-minnen, ny GDC och ny IDC. Det tidigare nämnda MLMC/MLM-konceptet användes för datakommunikationen.

 
Denna dator utvecklades av Bertil Lindstål och de kretsar som användes var av typen Field Programmable Gate Array (FPGA). Som kontrollpanel och konsol användes två "fönster" på en PC-skärm. (Programmet PC Censor utvecklades till 9107 i RGC och bestod av 3 fönster på samma PC. Konsol/OCT/Emulerad Bandspelare.)

Bertil Lindstål

Senare, 1998?, har DTF-principen anammats även av norska LFV som beställt nya maskinvarusystem som ersättning av en del NARDS-systemen. Stig Westlinder har f.n. ansvaret för Censor 932 som nu än en gång är i Saab:s ägo om jag förstått tidningarna rätt.

/Sture Jansson

Stig Westlinder

Läs Stigs text om Censor 932's fortsatta liv och leverne


Bertil Lindstål har skickat in många kommentarer om system med Censor 908 och Censor 932,
en del kommentarer har införts i texen ovan, andra kommer att publiceras senare.