En tillbakablick
av Bertil Palmgren,
 
berättar om händelser under epoken SRT - Stansaab - Datasaab.
 


Bertil Palmgren

Avsnitt 7: 
INRAMNING AV INTEGRERADE KRETSAR

(för tidigare avsnitt klicka här)

- Aluminiumram med hett handtag
- INTET NYTT UNDER SOLEN MED TIME SHARING
- Grafoskopet.
- Bull terminalen
- Kablar i korridoren
- KAN MAN LITA PÅ TVÅ HÅL I VÄGGEN
-
Censor urspårning
- Spökande nättransienter i fastigheter
 


Aluminiumram med hett handtag.

De första Dual in Line (DIL) TTL kretsarna hade 14 st anslutningsstift. Nya TTL kretsar med flera multipla eller komplexa funktioner behövde flera anslutningsstift. De kallades MSI = Medium Scale Integration, LSI = Large Scale Integration och VLSI = Very Large Scale Integration. Antal anslutningsstift ökade till 64 st. VLSI, ”64 pins” är en rektangulär plastlåda med längden = 83 mm, bredd = 23 mm och höjd = 5 mm. Längs varje långsida fanns 32 st anslutnings stift. Mest tusenfotliknande DIL hade 28 st anslutnings stift. Längd = 32 mm, bredd = 8 mm, höjd = 5 mm.

Små korts kontaktlist med 70 st. stift, användes 8 st för likspännings matningen. Återstår 62 st för anslutning av DIL - kapsels in - och utgångar till kontaktlist. Flera DIL - stift / kapsel minskar antalet TTL -kretsar / småkort. Med MSI -, LSI - och VLSI -kretsar får endast en TTL -krets plats på småkortet. Begränsningen är DIL -kapsels storlek, längd och bredd.

Alfaskåpgänget använde ej kortlådan. Stora kretskort ger bättre tillverkningsekonomi vid stora serier. Korten monterades på en ram av aluminium, vars ena sida hade 4 st 64 poliga kontakter och motsatt sida ett handtag med inbyggd integrerad spänningsstabilisator för utspänningen 5V och ström max 2 A. Om jag ej minns fel var det ”Europa standardens” minsta kortstorlek som bestämde antalet poler. Kortkontakt med ett våningsplan har 32 poler. Med två våningsplan fås 64 poler och med tre våningsplan 96 poler.


Kortkontakt i 2-våningsplan.

Avstånd mellan DIL -kapsels stift är 2,54 mm. Löd-öar kring DIL-kapsels stift på kortets lödsida begränsar bredden på ledning av kopparfolie mellan stift till 0,5 mm. Byte av felande TTL -krets innebar att man fick värma och suga bort tenn från exempelvis 48 st. anslutningsstift. För mycket värme, tillsammans med ”suget”, gör att den 0,5 mm breda kopparfolien lossnar från laminatet och ett bit av den försvinner in i ”suget”. Det var tidsödande och krångligt att reparera skadan, om det överhuvudtaget var möjligt.
 
Med TTL -krets i pluggin sockel blir det enklare. Det fanns en uppsjö av plug-in socklar att köpa. Idé, montera på aluminium - ram remsa av tvåsidigt kopparfolielaminat med tre rader av plug-in socklar med stift för virning. Den här gången fick ” Professor” Palmgren vara med från början och utforma konstruktionen. På så sätt hoppades man i efterhand undvika dyrbara konstruktionsändringar.

Med ledning av tidskrifts läsning, rekommendationer från IK-tillverkare, erfarenhet från föregående övningar, började konstruktionsarbetet. Kondensatorer med tillfällig ” ampere - reservoar” för TTL - kretsar var viktigt. Jag utvecklade en test, där man snabbt kunde avgöra vilka kondensatorer som var bäst lämpade. Tester och mätningar utfördes. Resultat en mängd konstruktionsregler, dels för konstruktörer, dels för tillverkningen. Virkort Censorn föddes. Men virkort handtagen blev heta. Integrerad likspännings stabilisator behöver en minimum spänning ( voltage drop ) över in - och utgång för att fungera. Detta tillsammans med tillåten nätspänningsvariation 198 – 220 – 242 Volt gör att förlusteffekten i integreradkrets likspännings stabilisator ( ICstab) blir 2 – 3 Watt. Luftkylningen i skåp var utformad för kylning av IK och ej för virkort handtag som är kylfläns för ICstab. Handtagen blev mycket varma. En extra kylluftström infördes längs efter skåpdörr för kylning av ICstab.
 

INTET NYTT UNDER SOLEN MED TIME SHARING

Grafoskopet.

Principen för Grafoskopet, ett miniatyr-PPI. Kortkassett-Censorn började säljas för civila tillämpningar. Grafoskops bildskärm är ”output” och tangentbordet ”input”. Censor installera i husets våningsplan. Grafoskop installeras på samma och övriga våningsplan. Längd på datakabel från Censor till Grafoskop varierar mellan 25 till 350 meter. I våningsplan finns i rum, vägguttag för anslutning av en 10 meter lång kabel till Grafoskop. Ett våningsplan kunde ha flera anslutningar. Anslutning av ett Grafoskop skall ej påverka pågående dataöverföring till andra Grafoskop. Uppdrag: Lös problemet.
En liten patient, en läkare och grafoskop (Thoraxkliniken, Karolinska)
 

Bull terminalen

Honeywell Bull hade en Time-Sharing-tjänst. Datorkraft kunde köpas från en stordatorcentral i USA. Från Barkarby ringde man till en kommunikationsdator i ett hus på Sveavägen i Stockholm. Efter tut i luren, kopplade man in en Teletype på telefonlinjen. Abonnemangskod och lösenord knappas in. Från Sveavägen gick en ledning till Televerkets sändare och mottagningsstation för satelliter i Tanum i Bohuslän. Från satelliten går signalen till en motsvarande station på USAs östkust, som sänder den vidare till datorcentralen. Vid den tiden en sensation, idag blaha, blaha. När det finns satelliter över hela jordklotet. Time Sharingen möjliggjorde litteratursökning i databasen Inspec. Där fann jag en mängd litteratur referenser till artiklar i tidskrifter om transmissionsledningar och dess begränsningar. Företagsbiblioteket i Barkarby ordnade kopior av tidskriftartiklarna.

Författarna beskrev hur olika faktorer påverkar transmissionsledningars egenskaper. Där fanns diagram och andra uppgifter som jag ej kunde använda. Problem löstes med linjeutjämningsfilter. Data saknades för beräkning av komponentvärden till linjeutjämningsfiltret. Men med teori i kombination med mätningar på transmissionsledningar, kunde man med överslagsberäkningar få data för praktiskt bruk.

Kablar i korridoren.

Korridorlängd i Barkarby husets flyglar är 50 meter. Från ett labbrum blir tur och retur längd 120 m. Prover gjords med ELKX, EKKX kablar och med koaxialkabel typ RG62/U samt med tvinnad ledning av RK – kabel med area 1,5 kvmm. Jag fick med självstudier lära mig att beräkna linjeutjämningsfilter. Det var krångligt och tidsödande. Lösningen, skriv ett program i Fortran för beräkning av komponentvärden. Time sharing datorn i USA fick göra jobbet.

Om jag ej missminner mig var det ”sjukhus systemet” vi sålde till USA som hade kabellängd 350 m. På andra sidan gatan, mittemot sjukhuset, låg deras analyslabb. Analysbegäran visades på skärmen. En ”kuli” på sparkcykel kom med provet som skulle analyseras. Analys resultat knappades in Grafoskopet.

Resultatet av mätningarna har idag endast ett musealt värde. Jag har kvar det 33-åriga mätprotokollet. I kortform blev rangordningen med pulståg frekvens i MHz, 300 meter kabellängd och utan linjeutjämningsfilter.

RG62/U, 10 MHz. ELKX, 1,6 MHz. EKKX, 0,7 MHz. RK tvinnat par, 0,5 MHz.
Med linjeutjämningsfilter blev överföringshastigheten med ELKX , 10 MHz.
Med flera rumsanslutningar i ett våningsplan, blev det problem med reflexioner på grund av missanpassning som uppstod med 10 meters kabellängder till Grafoskop. Lösningen var standardisera kablarnas längd mellan vägguttagen. Reflexionerna försvann ej, men de kunde fås att uppträda vid Grafoskop under tidsperioder där deras verkan var oskadlig.

KAN MAN LITA PÅ TVÅ HÅL I VÄGGEN.

Kortvariga nätspänningsavbrott eller snabb nätspänningsfluktuation kan bli en snabb blink från glödlampljus, eller TV-bilden flämtar till. Elektriska hushållsapparater påverkas ej. Men för datorer kan det vara katastroftalt. Beräkning med ettor och nollor går snett. Datorer behöver kontinuerlig el-kraft, d v s avbrottsfri kraft.

Censor-urspårning.

RGC - centralerna har för anläggningskritiska delar, avbrottsfri el-kraft i form av: elmotor, svänghjul, el-generator. Försvinner nätspänningen, startas automatiskt en dieselmotor - el - generator, vars el inkopplas till elmotorn för svänghjuldrift. Svänghjulets levande energi upprätthåller rotation till el-generatorn, till dess dieselmotor-generatorn tar över drift av elmotorn.

Men energitapp från svänghjulet till el – generator gör att rotationshastigheten minskar. Sänkt rotationshastighet gör att nätfrekvensen från generator minskar. Generatorns reglerdon för nätspänningen, upprätthåller nätspänningen till exempelvis 230 volt, men under förutsättning att nätfrekvens från generator ej är mindre än ett givit frekvens tal. Underskrids frekvensen minskar nätspänningen drastiskt.
 
Censors likspänningsaggregat har elektrolyt kondensatorer som från elnätet får 100 strömpulser per sekund, som ersätter ”ampere leverans” från likspänningsaggregatets utgång. En rippelspänning finns över elektrolyt kondensatorernas polklämmor. Avtar nätfrekvensen och nätspänningsamplitud minskar, ökar rippelspänningen, och likspänningen över kondensatorerna minskar. Kraftaggregatets förmåga att hålla konstant utspänning sätts ur spel. Kraftigt rippel uppstår på likspänningen för elektronikkretsar, funktions fel uppträder. När nätspänningen återgår till normala värden, är allt OK, utom Censorn som verkar ha fått fnatt. Mätningar på plats visade ovanstående händelseförlopp. Mätuppkopplingen var svår, många händelser skulle ha samtidig registrering.

Spökande nättransienter i fastigheter.

På några installationer fick man fel, som ej kunde härledas till fel i hårdvara - eller programvara. Misstanke det kan vara trassel med nätspänningen. Med en kurvskrivare med 4 registrerings nålar, mätuppkoppling för registrering av tre st fasspänningar och en för nättransienter startade registrering. Under 24 timmar förbrukades 10 meter registrerings papper. Mätningsresultat. Omkring midnatt uppträdde kraftiga spännings transienter. På morgonen minskade kortvarigt nätspännings amplituden, kraftiga nätspännings transienter uppträdde.

Orsak. Vid midnatt kopplades samtidigt, fastighetens alla ventilationsfläktar, om till halvfart. Omkring kl. 5:00 kopplades de till helfart igen. Fastighetsskötaren började kl. 6:00 på morgonen med att tända lysrörs grupper. Mellan 6:30 – 8:00 åkte personalen i hissar till arbetsplatserna. Vid lunchtid började kokplattor att användas, osv. Alla dessa aktiviteter gav upphov till nättransienter eller nätspänningsfluktuationer.

Hur lösa problemet? Svar: magnetiska nätspännings stabilisatorer eller ”Constant Voltage Transformers. Med dessa inkopplade mellan kraftnät och kraft till Censor, dämpades nätspännings transienter. Reservenergi lagrad i nätspänningsstabilisatorn klarar upprätthålla nätspänningen till Censor under inspännings fluktuationer.
Philips magnetiska nätspänningsstabilisator

Fortsättning följer med avsnitt 8 (av 10) :

NY STRÖMFÖRSÖRJNINGSFINESS.
-Upploppet till separat skyddsjord.
Tercas vakthund.
Tors blixtar, radioblackout.
Statisk elektricitet.
Separata skyddsjordsystemet.
INTERMEZZO.
Ulveco – Diab – Stansaab – Seven S till soplådan.

...klicka här.

Tidigare avsnitt:
- Avsnitt 1

- Avsnitt 2
- Avsnitt 3
- Avsnitt 4
- Avsnitt 5

- Avsnitt 6

/Bertil Palmgren
2002-12-19

Vill du kommentera texten?
Skicka ett mail till Bertil eller Web-ansvarig.