Lite om rullbollen och SM Erikssons patent

En rapport i text och bild av Björn Sölving
2004-11-01


Björn Sölving


Vem uppfann rullbollen? Vem uppfann datormusen? Patent?


Då och då kommer denna fråga upp i media. Den verkar aldrig få något bra svar, vissa säger att det är Håkan Lantz som uppfann musen? Vi som kommer från SRT-Stansaab vill naturligtvis hävda att SM Eriksson uppfunnit rullbollen. Datormusen är ju inget annat än en upp-och-nedvänd rullboll!

SM Eriksson säger:

"
Till saken hör att jag fick Sv. patent nr 184579 den 3/2-59. Detta patent har tydligen hindrat andra som säger sig ha uppfunnit "datormusen" från att få patent på den.

Vid ett sammanträffande för några år sedan med Ove Hallén, då på Telemuseum, överlämnade jag på hans önskemål prototypen till Rullbollen, som sedan kom att återfinnas i alla operationsbord i våra centraler. På H:s begäran beskrev jag tillblivelsen av Rullbollen."

Klicka här för att läsa Rullbollens förhistoria
/tillblivelse


Mer information om rullbollen och patentet

1999 skrev Erik Åhman lite om rullbollen och dess patent
För att se patentet direkt, klicka här. (pdf 40 K)

 Några tidiga rullbollar fotograferade hemma hos Erik Åhman mars 03


Ett exempel på rullbollens placering (RGC).
Operatören flyttade symboler på bildskärmen och
tryckte sen med tummen på den röda knappen.


 


 


Rullbollens förhistoria
(Författare SM Eriksson, April 2001)

Lite om analog- kontra digitalteknik

Stig Martin Eriksson


Fram till 2:a världskriget var alla elektroniska räknemaskiner av vad vi nu kallar analog typ. De byggdes upp av integrerande eller summerande operationsförstärkare, ibland kompletterade med servosystem, där informationen representerades av den vridningsvinkel en resolver (ungefär = en vridbar 2-fas transformator) givits. Så såg t.ex. dåtidens styrsystem för luftvärnskanoner ut. Snabbheten och precisionen på dessa räknemaskiner var dålig/otillräcklig.

Under kriget vidareutvecklades och förfinades en ny typ av räknemaskiner baserad på vad vi nu kallar digitalteknik, där alla behandlade storheter representeras av binära siffror (1-or och 0-or) Genom att använda många siffror fick man fram önskad noggrannhet, kretsar baserade på elektronrör gav snabbhet. Dessa räknemaskiners problem förblev länge bristen på stora och snabba minnesenheter samt radiorörens låga tillförlitlighet. Till Sverige kom den nya tekniken i krigets slutskede och ett antal räkneapparater, då kallade matematikmaskiner, mest omtalad BESK, såg dagens ljus.

SRT kontaktades av Försvaret

Detta var bakgrunden då vi på firman Standard Radio och Telefon AB, SRT, omkring 1955 kontaktades av Försvaret, först Armeförvaltningens Radarbyrå och snart därefter av Flygförvaltningens motsvarande byrå för utveckling av apparatur för överföring av styrdata till luftvärnskanoner resp. jaktflygplan. Intressenterna hade tänkt sig en teknik baserad på analog teknik.

Vi lämnade in ett förslag baserat på överföring i form av binära siffror med användande av en pulskodmodulerad bärfrekvenssignal, en teknik numera kallad (digital) datalänk . Vid mottagaränden skulle sedan datasignalen omvandlas till den av beställaren önskade analoga formen. som kunde vara en växelströmssignal (400 Hz) eller ett kommando t.ex. en tänd glödlampa.
Hos beställaren fanns en stor tveksamhet till vårt förslag, lösningen blev att vi fick i uppdrag att demonstrera teknikens lämplighet genom en försöksmodell där datainformationen skulle överföras i form av en 5-siffrig binärkod. Detta svarar mot siffror i en talserie 0-32 i vårt vanliga decimalsystem.

Experimentet slog väl ut och vi fick nu en beställning av en datalänkprototyp, där datasignalen skulle vara i form av en binärkod med en ordlängd av 12 bitar, svarande mot 0-4096 i decimalform.. Översatt i noggrannhet, ca ¼ promille. Kundens användningsområde för datalänken var överföring av måldata från en radaranläggnings bildskärm, PPI, till ett 40 mm luftvärnsbatteri beläget på ett avstånd av ca 1 km från radarplatsen.

Det är här som den s.k. Rullbollen kommer in i bilden

PPI och radarmål

På PPI:et skulle radarmålet markeras med en symbol i form av en cirkel, som operatören lade över ett radareko. Det var denna symbols koordinater som datalänken skulle överföra. Rullbollens uppgift var att generera dessa siffror för datalänken och samtidigt förse PPI:et med en för detta lämplig signal för att symbolen på bildskärmen skulle kunna manövreras av en operatör .Till saken hör att vid radarskärmen( PPI:et) fanns 4 operatörer med var sin rullboll.

Vid den här tiden fanns rullbollar, där informationen togs ut via 2 st rundgående potentiometrar, som via små trissor gnom friktion drevs runt av rullbollen. På så sätt fick man ut spänningar, en för vardera målkoordinaten. Det var alltså en analog representation man fick av den önskade informationen.

Vårt problem var hur de 4 rullbollarnas information, i tur och ordning och i snabb takt skulle ”släppas” fram till PPI:ets elektronik. Här stöter man på den analoga teknikens problem. Hur skiftar man snabbt de 4 rullbollarnas information utan att förlora i noggrannhet? Dessutom krävde ju datalänken ”digital” information.

Lösningen av problemet var en rullboll, som direkt kunde ge digital information. En sådan skulle passa datalänken och skulle lätt, utan förlust av noggrannhet, tas omhand av PPI:ets elektronik, där sedan en enda omvandlingsenhet för alla rullbollarna kunde ge den analoga information som den interna elektroniken i PPI:et krävde.

Digitala givare

Så föddes tanken på att göra en rullboll, där potentiometrarna byttes ut mot digitala givare med utsignal i form av ett pulståg, som enkelt lät sig anpassas för både datalänken och elektronikkretsarna i PPI:et.
I fortsättningen kom rullbollen att bli det viktigaste redskapet för inmatning av information till den av SRT utvecklade realtidsarbetande datorn Censor, som nu återfinns i stridslednings- och lufttrafiksystem i flera Europeiska länder.

Epilog

Trots att rullbollen kom att användas av konkurrenter i vår bransch gjorde SRT aldrig något försök ”att slå mynt” av det erhållna patentet. Rullbollens ”patenttid” gick ut 1979. Numera återfinns rullbollen i upp-och nedvänt skick och kallas ”Datamus”.

/Stig
 


Webbansvarigs kommentarer:
-
Bertil Palmgren har också skrivit lite om rullboll.
- Rullbollen konstruerades ursprungligen för en radarstation PS08
- Se vårt besök på Arlanda kontrollcentral, där används våra rullbollar
och ...
- Det finns nåt som heter www.rullbollen.nu!