Lördag den 19 mars 2005 införs
LFVs nya flygledningssystem

 

Vägarbete i luften.
LFV:s logga för
 "Vägarbete i luften"


Nu är det dags

Nu är det dags, "vårt" gamla lufttrafiksystem (ATCAS) i Arlanda skall ersättas av ett modernare. Efter 25 år!

Det nya flygledningssystemet kallas Eurocat 2000E, och är ett av världens mest moderna system. De tidigare pappersstripparna för uppföljning av varje flygning försvinner och flygledarna har istället all information de behöver på sina bildskärmar.

De stora skillnaderna

Idag kan Arlanda ta hand om 80 starter och landningar per timme under trafiktopparna. Med det nya flygledningssystemet kan den kapaciteten så småningom höjas till 90 rörelser per timme.
Med de nya hjälpmedel som finns inbyggda i Eurocat 2000E, t ex automatiska konfliktvarningssystem, kommer flygledarna att kunna ta hand om mer trafik med bibehållen flygsäkerhet.

Du kan läsa mer på Luftfartsverkets hemsida:  www.lfv.se


Vårt gamla systemHär kan du läsa mer om "vårt" gamla system:
-
Rapport från ett besök på Arlanda ATC 2004-04-11
-
Vad händer på Luftis? Göran Wergeni 2002-12-22
- Några årtal om ATCAS

IT-ceum

Nu kan vi bara hoppas att några av manöverborden så småningom hamnar på IT-Ceum.

Tack

Tack till Erik Åhman som tipsade om införandet!

/Björn Sölving
2005-03-18