Något om historien bakom husen där Standard Radio & Telefon AB låg på Johannesfredsvägen 9 – 11.

Litet källforskning sammanställd av Bo Lindestam

2006-10-10


Bo Lindestam


1915
 

• År 1915 bildades Elektriska AB Volta av Friedrich Jaeger och Generalmajor Geijer. Man byggde en fabrik i stockholmsförorten Ulvsunda och började tillverka elektriska hemapparater av olika slag
, sådant som tidigare ofta varit importprodukter.

Denna fabrik var just de två huskomplex som idag ligger vid Johannesfredsvägen 7, 9 och 11 med kvartersbeteckningarna Magneten 19 (Johannesfredsvägen 9-11) och Magneten 20 (Johannesfredsvägen 7).
 


Nutida bild med de gamla företagen inritade
 

Husens arkitekt var Civ.ing H. Bönisch, sannolikt en invandrad tysk, som levde i Stockholm fram till slutet av 1930-talet. Hans vidare öden är okända, men det verkar som om han återvänt till Tyskland.

• Elektriska AB Volta var en svår konkurrent till Elektrolux, som grundats 1919 med Axel Wenner-Gren som huvudägare genom sammanslagning i steg av de tre företagen AB Lux, AB Elektromekaniska och det av Wenner-Gren själv startade dammsugarföretaget Svenska Elektron AB.

• Lokalerna på Johannesfredsvägen var ordentligt tilltagna, egentligen alldeles för stora för Elektriska AB Volta, så delar av husen kom tidigt att utnyttjas för andra ändamål också. Så t.ex. var där nödbostäder i början på 1920-talet, ett bomullsspinneri och i källaren en kabelfabrik.

• För att bli av med den svåra konkurrenten köpte därför Elektrolux-grundaren Axel Wenner-Gren personligen Elektriska AB Volta den 3 september 1926, samtidigt som han helt kontrollerade Elektrolux.

1934

• I början av år 1934 tog Wenner-Gren det slutliga steget och sålde sitt Elektriska AB Volta till Elektrolux och verksamheterna samordnades. Samtidigt avvecklades Voltas verksamhet vid Johannesfredsvägen och namnet Volta blev bara kvar som ett varumärke.

I samband med avvecklingen revs mycket av inredning ut ur husen, i huvudsak mängder av installationsporslin och en hel del annat överblivet material, som idag betecknas som obrännbart. Dessa massor utgör en väsentlig del av den utfyllnad som gjordes av den sumpiga marken för att leda Johannesfredsvägen i sin nuvarande sträckning från Ekbacksvägen fram till fastigheterna.

• I Johannesfredsvägen 7 bedrev sedan företaget Förenade Tvätt en omfattande tvätteriverksamhet under åren 1936 – 1972. Förenade tvätt hade ett flertal butiker runt om i Stockholm och var väl också mycket känt genom sina gröna skåpbilar med vita oregelbundna prickar. I anslutning till Johannesfredsvägen 7 byggdes under åren 1936 – 37 den stora fabriksskorstenen, som numera är riven (när?, 1980 fanns skorstenen kvar), och en tillhörande panncentral.

• Vad som hände med Johannesfredsvägen 9 – 11 under den följande tiden direkt efter 1934 är inte helt klart men följande skulle kunna vara ett möjligt skeende. På granntomten Johannesfredsvägen 15 - 17 låg UVA (Ulvsunda verkstäder). Företaget hade grundats i Stockholm år 1928 under namnet Nomy AB. Den viktigaste produkten var en ny typ av glidlager (kallades "journal bearing” som är ett standard branschuttryck, men enl. SME var det även lager, där luft var det bärande mediet, i stället för ett oljebaserat smörjmedel som var vanligast). Företaget hade 1931 flyttat till Ulvsunda och samtidigt bytt namn till UVA (Ulvsunda verkstäder). Företaget gick uppenbart bra och expanderade. SKF var en av huvudkunderna. Man hyrde då troligen in sig ganska snart efter 1934 i hela eller delar av huset Johannesfredsvägen 9 - 11, som ju stod tomt.

Standard Radiofabrik bildas 1938

• När Standard Radiofabrik (SRF) bildades den 16 december 1938 hyrde man två våningar i Johannesfredsvägen 9 - 11 av UVA.

• Den 15 maj 1939 utbröt en storbrand i grannfastigheten rakt över gatan hos Vicanders Korkfabrik. Elden spred sig, varvid hela vindsvåningen i fabrikshuset brann ner och måste återuppbyggas. SRF:s nyanskaffade maskinpark vattenskadas, men turligt nog innebar denna händelse inte ett allvarligt avbräck för företaget.

• Standard Radiofabrik (SRF) expanderar, trots kriget, eller kanske tack vare, och under år 1943 förvärvar företaget hela fastigheten Johannesfredsvägen 9 - 11. Företagsnamnet Standard Radiofabrik (SRF) behölls fram till 1956 då namnet ändrades till Standard Radio & Telefon AB (SRT).som bedrev verksamhet i huset även efter den ”lilla” flytten till Bällsta 1961 och den ”stora” flytten till Barkarby vintern/våren 1963/1964 och till Vällingby och Arenco-fastigheten under början av 1970-talet.
De sista verksamheterna i huset var den mekaniska verkstaden och den galvaniska ytbehandlingen. Den mekaniska verkstaden övertogs senare av Stridsberg & Co. Därmed upphörde Standard Radio & Telefon AB:s verksamheter i fastigheten, som ungefär samtidigt såldes. Vad som därefter fanns i huset fram till 1978 är inte helt klart.
 


Portvalvet till SRT (Johannesfredsvägen 9-11)

• Efter att ha stått tomma under viss tid är bägge husen i dag ombyggda till industrihotell. (Johannesfredsvägen 7 från 1972, Johannesfredsvägen 9-11 från ca 1980).

• Som ett tillägg kan nämnas att UVA i sitt historiska material uppger att man 1943 får order på och levererar den första "internal grinder", en precisionsslipmaskin, en ny produktlinje vid sidan av lagerlösningar, till SKF. (SME tror sig veta att UVA:s produktlinje lager köptes av SKF för att bli av med en konkurrent). Kanske inträffade detta i samband med att man lanserade precisionsslipmaskinerna).

  • UVA:s nuvarande tegelbyggnader var färdiga i sitt första utförande år 1944.

• Någon gång under 1950-talet (kan ha varit tidigare) förvärvades UVA av AB Bofors, som fortsatte och utvecklade verksamheten och slutligen avyttrades företaget den 1/1 1982.

• Intressant är även att den kända firman Mått-Johansson med passbitarna, som bildades 1953, sedan 1971 är ett helägt dotterbolag till UVA under namnet UVA-Johansson.

• UVA ägs numera av Karolin Machine Tool AB (KMT).

• KMT:s verksamhet bedrivs inom tre produktområden för kunder främst inom verkstadsindustrin, som har högsta krav på precision, prestanda och tillgänglighet: vattenskärning, precisionsslipning plåtbearbetning.

• Största ägaren i KMT är sedan 1999 Nordstjärnan AB med 33% av kapital och röster.

Ett speciellt tack går till SM Eriksson, Lars Stelling och Gösta Sundberg, som alla tre bidragit med väsentliga pusselbitar i ovanstående sammanställning.

I övrigt kan man bara vara tacksam över att så mycket industrihistoriskt material fortfarande finns tillgängligt.

Det kanske ger oss inom Veteranklubben en tankeställare.
Vi alla har saker att berätta från våra olika företag, projekt och om våra personliga upplevelser på jobbet.


/Bo Lindestam
2006-10-10
 


Webbansvarigs kommentarer: Läs också...
- Bosse berättar om sina första år på SRF/SRT
- Bo Lindestam slog sönder rörfabriken på SRT
- Här finns bilder på SRF/SRT-huset