Vittnesseminarium om NIBS

Erik Åhman tipsar här om en träff på Tekniska Museet måndagen den 14 januari 2008 kl 13-17.
Du är också välkommen!


2008-01-
04


 
Häromdagen fick jag ett mejl av Malte Jönson som tipsar om seminarium om system NIBS den 14 jan. på Tekniska museet
 
Det kom utsprungligen från Johan Gribbe angående inbjudan till ett vittnesseminarium (ett historiskt seminarium) om NIBS,
d.v.s. det ledningssystem ombord på ubåtarna typ Näcken, dit vi för länge sedan levererat basutrustningen.

/Erik Åhman

 

Johan Gribbe skrev
 
Hej!

Som många av er redan vet är det snart dags för det tredje vittnesseminariet om det svenska försvarets IT-historia.
Seminariet behandlar utvecklingen av Näckens informationsbehandlingssystem (NIBS), 1966-82, och äger rum på Tekniska museet i Stockholm måndagen den 14 januari 2008 kl 13-17.
 
Panelen består av ett antal pionjärer som på olika sätt har medverkat i utvecklingen och utprovningen av systemet (se nedan).

Ni är alla hjärtligt välkomna att delta som åhörare. Ingen anmälan är nödvändig.

Vänliga hälsningar
Johan GribbeInbjudan till vittnesseminarium

Utvecklingen av Näckens informationsbehandlingssystem (NIBS), 1966-82 Måndagen den 14 januari kl 13.00, Tekniska museet i Stockholm, Althinsalen

Måndagen den 14 januari ges en unik inblick i en viktig men för många okänd del av den svenska marinhistorien, utvecklingen av ledningssystemet i marinens Näcken-ubåtar.

"Utvecklingen av Näckens informationsbehandlingssystem (NIBS), 1966-82" är temat för vittnesseminariet.
Ett vittnesseminarium är en metod för att skapa historiskt källmaterial, där man låter ett antal personer med erfarenhet inom ett visst område samtala under informella former och ledning av en moderator. Det inspelade samtalet transkriberas och görs tillgängligt för allmänheten som en källa till det förflutna.

Panelen består av ett antal pionjärer som på olika sätt har anknytning till utvecklingen och utprovningen av systemet:

Olof Carlstedt
Ulf Edman
Malte Jönson
Bertil Lundgren
Åke Nordström
Patrik Sturzenbecker

Moderator: Nils Bruzelius
Kommentator: Tomas Ahlberg

Alla som är intresserade är välkomna att delta i seminariet som åhörare. Ingen anmälan är nödvändig.

För frågor eller mer information, kontakta Johan Gribbe på adressen:  johan.gribbe@infra.kth.se

Program för vittnesseminarium

Utvecklingen av Näckens informationsbehandlingssystem (NIBS), 1966-82

13.00 Inledning
13.15 Paneldeltagarna diskuterar utvecklingen
15.00 Kaffepaus
15.15 Diskussionen fortsätter
17.00 Avslutning

Tid och plats: Tekniska museet i Stockholm, Althinsalen, 14 januari 2008

Seminariet arrangeras inom ramen för projektet Från matematikmaskin till IT som är ett samarbete mellan Avd. för teknik- och vetenskapshistoria vid KTH, Dataföreningen i Sverige och Tekniska museet.
Projektets huvudfinansiärer är Riksbankens jubileumsfond samt Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Då seminariet spelas in vill vi vänligen be Er att ha mobiltelefoner avstängda under seminariets gång.

Vägbeskrivning, Tekniska museet
Karta:  http://wwKlicka på denna länk

Buss
Buss 69 avgår från T-centralen mot Blockhusudden, stig av på hållplatsen "Museivägen". Busstidtabell hittar du på SL:s webbplats.

Bil
Kommer ni med bil finns det avgiftsbelagd parkering i anslutning till museet. Vid stor belastning kan man även parkera utanför Sjöhistoriska museet eller Källhagens värdshus.

Besöksadress
Tekniska Museet
Museivägen 7

För ytterligare information, se museets hemsida:
http://www.tekniskamuseet.se


Webbansvarigs kommentar:

Tidigare information om andra vittnesseminarier och IT-historia med Veterananknytning:

- Var med och skriv den svenska datorhistorien!

- Vittnesseminarium (2006) om tidig programmering

- Här en artikel om Näcken och Stansaab