Ett av våra kvarvarande ledningssystem på Arholma

Lars Göran Mattsson berättar

2008-11-14

 

 


Ett av våra kvarvarande ledningssystem på Arholma


Den 2/8 åkte Lars Åke Nilsson och undertecknad med hustru till Arholma för ett besök på den numera nerlagda anläggningen Arholma batteri samt att på hemvägen avnjuta ångbåtsbiff med tillbehör. Det var första dagen efter den varma perioden så vädret var mulet och temperaturen ca: 17 grader och regnet hängde i luften.
 Arholma batteri vid röda pilen

 

Från Norrtälje

Färden startade från Norrtälje med s/s Blidösund, en nästan 100 år gammal koleldad ångbåt. Fartyget byggdes vid Erikbergs varv i Göteborg och var färdig 1911 beställare var Blidösunds aktiebolag. Priset var 132.000 kr och Jungfruturen startade 4 mars 1911. Hon kom till Skeppsbron två dagar senare, och vidare till Blidösund under stor pompa och ståt. Föreningen s/s Blidösund med ca 3000 medlemmar stöttar i dag verksamheten för att den ska gå runt och dom söker fler medlemmar. se vidare på Internet http://www.blidosundsbolaget.se/Resan startade kl. 09 och vi anlände till Arholma ca 11 något försenade. För att besöka anläggningen delades vi in i grupper om 17 st. personer i varje grupp. Vi hade därför lite tid att besöka båken och kyrkan och lite andra sevärdheter.

Arholma batteri

Arholma batteri är insprängt i berget och färdigställdes 1961 och avställdes 1992. 342 personer var verksamma på anläggningen. 1/3 på den närbelägna ön Ovanskär och resten på Arholma. Anläggningen hade 2 dieselgeneratorer om 30 KVA. Anläggningen kunde drivas med enbart en generator. Anläggningen var självförsörjande i en månad med allt som behövdes mat, vatten, diesel, osv. Köket tillredde mat för samtliga, även Ovanskär. Matsalen på Arholma utspisade 110 man samtidigt, så dom åt i skift. På samma sätt sov dom i skift. Det var mycket trånga sovutrymmen för 110 man åt gången.

Barackerna utanför anläggningen har nu blivit vandrarhem med café. Statens Fastighetsverk äger anläggningen men den arrenderas ut. Visningen av anläggningen, som numera är ett museum, sker från midsommar till mitten aug. övrig tid enligt överenskommelse. Priset är det överkomliga 80 ”Lusidorer”.

Visningen

Visningen startade med en film om varför anläggningarna kom till under det kalla krigets tid. Arholma batteris huvuduppgift var att försvara kusten längs Ålandshav och även bl.a. hamnen i Kappelskär. Tillsammans fanns i området 14 överlappande samverkande kanoner med olika kaliber. Arholmas norra batteris kanoner var på 10,5 cm.
Efter det visades en portabel mätstation med laserinmätning av mål som vid siktigt väder kunde användas mot eventuell fiende. Sedan visades mätstationen Arte 724 som fick sin information från en eldledningsradar.

Vårt stridsledningssystem STRIKA-85

Vid batteri Arholma finns bevarat ett av våra ledningssystem STRIKA-85 (STRIdsledning i KustArtilleriet), som vi under vår Ericsson-tid levererade till Marinen. Strika systemet användes för ledning av hela bataljonen med ingående batterier. En gemensam lägesbild sammanställdes på information från ett stort antal olika sensorer och mätstationer i området. Lägesbilden utgjorde underlag för beslut om insats.


                            
Manöverbordet för Strika-systemet

Strika-systemet, som funnits runt den svenska kusten, har varit omfattande med totalt över 50 olika data-samverkande system, och med över 500 arbetsplatser. I varje Strika-central ingick bl.a. två av våra välkända Censor 932-datorer och vårt grafiska presentationssystem DS86 (”PPI”). I varje central ingick arbetsplatser för 2 till 6 operatörer.

Sinnrikt matningssystemEfter denna genomgång så gick vi två trappor upp till platsen där ammunition förvarades samt det sinnrika matningssystemet av kanonen. 700 skott om 10,5 cm förvarades här. Det fanns ett magasin om 16 skott som på ett finurligt sätt hissades upp till kanonen, som låg en våning högre upp. Kanonen hade en skjuthastighet om 35 skott i minuten Under anläggningens livstid om nästan 30 år hade sammantagit 269 skott avfyrats, och då var det i salvor omkring minst 4 skott i taget dvs. i medeltal ca 3 skott om året.

Guiden berättade att efter 700 skott så var kanonröret slut och skulle bytas ut, så det fanns även reservdelar för det på Arholma batteri.

Som avslutning togs vi upp till ovansidan av berget till kanonen och därifrån var det en storslagen utsikt över Roslagens nejder.


              Driftsättaren Lars-Åke Nilsson till höger bakom guiden.

Applåd till vår guide för en proffsig visning. Se vidare http://www.arholmanord.se/

Nu återstod en promenad tillbaka till s/s Blidösund och en väntande middag Den smakade otroligt gott. Hemfärden avslutades i Norrtälje kl. 18, en förträfflig dag som jag kan rekommendera.

Med vänlig hälsning från Lars Göran Mattsson, (med lite assistans om Strika av Erik XIII, som tyvärr fick förhinder att vara med på resan.)

(2008-09-18)


Webbansvarigs kommentarer:

Lars Göran Mattson är medlem i Veteranklubben Alfa.
Erik XIII betyder Veteranklubbens trettonde hedersmedlem Erik Åhman.

Från Veteranklubbens webb:
- Andra museér med "vår" utrustning

-
STRIKA-återträff
- Strika på KA4
- Här ett annat fort: Siaröfortet

På annan web:
-
Batteri Arholma - Stockholms Läns Museum