SRT/Stansaab/Datasaab-information

Skylt nu på plats i Barkarbyhuset

2010-01-1
9


Barkarbyhuset

Barkarbyhuset där dom flesta av oss jobbat har nu försetts med en skylt i entrén till kontorshotellet, nära receptionen. Skylten beskriver hur byggnaden kom till och varför. "Våra" företag och de produkter som tillverkades där beskrivs.
 
 


Barkarbyhuset idag. "Veddesta Centrum". Ingång till receptionen vid pilen.Rolf Karsvall har gjort skylten för alla som jobbar i huset.
På skylten kan man läsa om husets historia
 

Ni minns väl vår ”gamla Veddestafabrik”?

Vår gamla SRT-fabrik i Veddesta, vilken vi började flytta in i 1963, var dock inte bara en ”fabrik”. Det var ju utvecklingslaboratorier, provcentraler och produktion för alla de olika produkter och system som vi utvecklade för militära och civila kunder, för leverans såväl inom landet som internationellt. En verksamhet som där varade fram till början av 1980-talet. Utöver detta fanns också allt det som fordrades ”runtikring”, allt ifrån företagsledning, ekonomi-, personal- och planeringsfunktioner samt inte minst en sjuksyster till en bra personalmatsal. Det var tider det! Visst minns ni!

Vad har det nu blivit av allt detta, dvs. vad används nu dessa mycket stora lokaler till? Kort kan man säga att de används för två olika verksamheter. Dels Veddesta affärscentrum (Willys, ÖB m.fl.) som ligger i en utbyggd del av vår produktion med sitt höglager, dels Veddesta Företagscentrum där ett mycket stort antal ”småföretag” ryms i våra gamla kontors- och laboratorielokaler. Vår gamla matsal och innegård är omgjorda till en allmän restaurang med vattendammar och små broar. Snyggt och fräscht.

Inför en företagsmässa som ägde rum i september 2009 hade jag kontakt med ansvarig på Veddesta Företagscentrum och föreslog att Veteranklubben skulle ta fram en skylt som visade vad ”husets” ursprungliga användning hade varit. Med andra ord dels göra lite reklam för det som vi en gång gjort, dels informera kommande besökare. Mitt erbjudande uppskattades vilket innebar att jag tog fram en skylt (100*70 cm) bestående av texter och bilder där jag försökt täcka in våra företags olika verksamheter. Skylten finns nu uppsatt intill Företagscentrums reception och ser ut enligt nedan.

 
 

 

  


  
  
Text och bildval: Rolf Karsvall
Fotograferat skylten: Björn Sölving
 
 
/2010-01-17
Rolf Karsvall
 
 

Webbansvarigs kommentarer:
 
- Här kan man se huset som det såg ut 1965
 - Kort företagshistoria
 - Skylten i Veddestahuset omhändertagen