Jangunnar startade en diskussion

Resultat: Lite om TVAK, FACIT, DS9000 mm

2012-05-04


Resa i Österled

Jangunnar Rönnlund var med på en resa (maj 2012) i Österled (Tallin) tillsammans med 20 TVAK-ar. TVAK-ar = Jobbat med Teknisk överVAKning på RGC-F och några andra centraler. Resan resulterade i en efterlysning av gamla prylar. Jangunnar visste att Erik Åhman var intresserad av ledningssystem. Erik fick ett mejl som var en efterlysning (av prylar) från två i TVAK-gruppen (Rune Wallin och Kjell Eriksson).

Efterlysningen

Erik skickade efterlysningen vidare till ett antal personer i Veteranklubben. Erik berättade att han tidigare skänkt en manöverpanel Facit DS9000 till dåvarande Stril-skolan i Uppsala. Den manöverpanelen har nu hämtats av TVAK-gruppen.

Efterlysningen av Facit-prylar (skriven av Kjell Eriksson)  börjar med den nostalgiska kommentaren:
  Det är ju endast denna TVAK-grupp
som förstår vad man varit med om
i halva sitt liv.
 

Sen följer uppräkningen:

Hej Rune!
Här kommer min önskelista på Facit grejor.
Missa inte möjligheten att framföra våra önskemål till deltagarna..
Berätta gärna för deltagarn om projektet och problemen.
Just nu är det tungt. Vi saknar viktiga utrustningar som skrivmaskinselektronik, stanselektronik, manöverpanel, kortritningar
Tänk att varken kunna knappa in, läsa in, stansa eller skriva ut en programremsa.

Här kommer önskemålen.
- Stanselektronik
- Skrivmaskinselektronik
- Kablage /4 anslutningskontakter till manöverpanelenL

[Listan är lång och finns i utökad form längre ner i denna artikel.]

/Kjell


Intressant! Då kom ett nytt mejl!

Eftersom jag var bland mottagarna på Eriks mejl så fick bl.a. jag ett nytt mejl som lite mer detaljerat förklarade vad det rörde sig om. Tommy Brinck skrev:

Från Tommy Brinck till Erik Åhman, Rolf Karsvall, Björn Sölving...

Hej alla SRT-legender !
Som ni kanske vet har det varit en resa i "Österled" för ett antal f d TVAK-personal från rgc/F-anläggningarna. Vid denna resa presenterades en lista med Facit DS 9000-prylar som projektgruppen har önskemål om. Listan har tidigare översänts till er. Tyvärr saknades det skriftlig information om själva projektet och om deltagarna.
Därför bifogar jag här en rapport (6 sidor) om arbetsläget för restaureringen av en Facit DS 9000 i Artillerimuseets lokaler i Kristianstad. Projektet bedrivs inom ramen för Teleseums verksamhet. Jag hoppas att rapporten bringar viss klarhet i projektets syfte.
[Björns kommentar: Rapporten finns nedan i PDF-format]
Vi som arbetar i projektet är: Kjell Eriksson, Evert Clair o. Tommy Brinck. Dessutom arbetar två deltagare mera på distans: Torsten Ohlsson o. Rune Wallin. Samtliga har lång erfarenhet av rgc-materielen.
Med vänliga hälsningar
Tommy Brinck
PS
Min bakgrund är följande:
1969-1972 DBU-ingenjör på rgc S1/O (Driftch Bengt Olofsson)
1972-1980 Lärare på FTTS (Flygvapnets TeleTekniska Skola F2, Hägernäs och sedan F18, Tullinge) med enbart Rgc-utbildning.
1980-1988 Systemledare och programmerare vid LFV med ansvar för
- Flygledningsskolans simulator SATS,
- Kontrollcentralen Göteborgs ACC
- Kontrollcentralen Sundsvalls ACC
Under perioden 1976-1979 tog jag fram Datoroperatörsmanualerna för DBU 205/239 (DOPMAN) för teknisk och operativ drift av rgc.
Detta arbete utfördes åt STANSAAB med Ingvar Vänman som "firmans" kontaktman.
Mitt nästa projekt blir att försöka driftsätta de fyra Censor 932-maskinerna som jag övertagit (tre V och en E).
/DS

Nu började jag bli verkligt intresserad!

Jag (Björn) hade ju jobbat en hel del med Facit DS9000. Detta kunde ju dessutom bli en intressant artikel på Veteranklubbens webb (den nu just nu läser!) Artikeln som beskriver restaureringen av DS9000 var ju kul!

Skrev ett mejl till Tommy Brinck:

Till Tommy Brinck från Björn Sölving

Intressant artikel om DS9000.
DS9000 var en av mina första datorbekantskaper. Gjorde en hel del program där (mest demoprogram). Blev flitigt anlitad som demonstratör i den RGC-anläggning vi hade i provcentralen i Barkarby.
Brukade visa ett program för beräkning av pi med några tusen decimaler, men den lätta varianten som gav några hundra decimaler passade bäst för demonstration av DS9000. Var även med några gånger som kontrollant när Facit levererade DS9000.

Lite mer nostalgi: Jag var elektronisk konstruktör av manöverpanelen till Censor. Dvs de manöverpaneler som syns nederst till vänster på denna bild:

              
 
                   Vid TVAK-bordet  i ett RGC sitter Tom Jaxhagen.

Vill ha din tillåtelse att göra en artikel på Veteranklubbens webb om DS9000, där hela pdf-filen kommer att ingå,
med de hänvisningar som finns sist i den. Vi har skrivit lite om DS9000 tidigare på Veteranklubbens webb, mest små notiser.

/Björn Sölving
Web-master Veteranklubben Alfa

Snabbt kom ett svar

Från: Tommy Brinck till Björn Sölving

Hej Björn !
Tack för att du fann rapporten intressant. Självfallet får du lägga in rapporten i din artikel. Jag har redigerat listan med efterlysning av saknad och önskad materiel. Vi i gruppen vore mycket tacksamma om du kan få med den på något sätt. Listan bifogas. Ni hanterar väl mail-adresser i särskild ordning och jag hoppas att du kan redigera de avslutande mail-adresserna i listan på lämpligt sätt.
Vidare kan jag nämna att jag "knappat" mycket på "dina" paneler för C120 o. C220. Jag förbättrade Blinker-LFC funktionen på uppdrag av SRT. Vidare utförde Kjell Eriksson och jag ganska omfattande utprovningar och simuleringar av höjdmätningsfunktionen (DBU239) vilket ledde till modifieringar av programsystemet.
Ang. bilden från O5/S - Thom Jaxhagen,. som finns på bilden, har jag haft som elev på åtskilliga RGC-utbildningar. En mycket intresserad och ambitiös elev.
Sedan vill jag tacka för alla era insatser för Alfa-sidan. Där finns det alltid mycket intressant läsning. Ett fantastiskt koncept för att kunna samla så mycket industrihistoria och så lättillgängligt. Mycket imponerande!
Vidare vill jag framför ett tips på ett intressant ämne som ni kanske kan ta upp vid något tillfälle. När man talar med f d rgc-anställda och frågar vad dom minns från sin rgc-tid svarar många att det är Bussmanöverenheten. Det är den som på bilden sitter ovanför "din" C220-panel. Det var ett helt fantastiskt instrument för övervakning av buss-systemet, minnesanrop och för simulering av yttre enheter. Inte minst var dess koincidens-funktioner imponerande och användes flitigt vid felsökning.

[Björns kommentar: Bussmanöverenheten som vi kallade Bussmanöverorgan konstruerades av Dag Andersson under ledning av Bosse Hallqvist. Dag: Det är väl kul att få beröm så här 40-50 år efteråt!] .

Jangunnar Rönnlund
Här en utökad efterlysning för restaurering av DS9000 (från projektgruppen):


1. - Kablage /4 st 75-poliga GMCT-anslutningskontakter till manöverenheten
2. - Principscheman för kretskorten Facit DS 9000
3. - Filmkort (Microfiche-kort) för att eventuellt kunna få fram principscheman för kretskorten
4. - Stanselektronik
5. - Facit 4070 (remsstans/remsläsare)
6. - Skrivare modell Epson FX-80 (som kan skriva ett tecken i taget och inte enbart
      hela radbufferten på en gång)
7. - Tillbehörssatsen till Facitstansen för att ställa in/justera stansen (även enstaka
     delar som renslinjal, mätsticka)
8. - Skrivmaskinselektronik
9. - Inläggsplattor för remsstansen för stansning av 5-kanals remsor.
10. - DS 9000-program, såväl på hålremsa som på papper välkomnas
       Gruppen har vidare behov av nedanstående mtrl och är därför tacksam
       även för tips om inköpsställen:
11. - Bobiner 5/8 kanals
12. - 8-kanals hålremsor
13. - Förstansade klisterlappar för skarvning av hålremsor
14. - Handstans
15. - Komponentlådorna med veckad plast för förvaring av reserv komponenter
16. - Skrivmaskinspapper på löpande bana med eller utan traktormatning .
17. - Trälådor för förvaring av UE-kort.
18. - Remskartonger i A4 format där man förvarar hålremsor.


Tips på tillverkare, leverantörer, företag som kan leverera saknad materiel till oss.        Arbetsgruppen är även intresserad av namn på kontaktpersoner  som arbetat med Facit-utrustningar. För att slutligen kunna skapa en sammanfattande skrift om DS 9000 är gruppen tacksam för all information om vart samtliga datorer tagit vägen.


All information välkomnas – även mindre pusselbitar är intressanta.
* Rgc-anläggningarnas åtta DS 9000 (därav är ödet känt för de från Rgc S2/S och för O1/S)
* FOA:s två DS 9000
* FTTS:s, F2 enda DS 9000. Ev. följde den med vid flytten till F18 1974-07-01.
  Denna maskin kan vidare ha följt med till Halmstad när FTTS överfördes dit år 1985.
  Klarhet har ännu inte kunnat uppnås.
* SRT:s enda DS 9000 som fanns i provcentralen i Barkarby

Hälsningar
Tommy B
 

Dokumentation över  restaureringsarbetet DS9000 i Kristianstad

Tommy Brinck har skapat ett intressant PDF-dokument. Här kommer en del av första sidan (av sex). Efter bilden finns en länk till alla 6 sidorna.Här finns hela dokumentet. (PDF): 120604_DS_9000_rapport_2012-05-11.pdff

/Björn Sölving
2012-06-04


Här mejladresser till några av de nämnda:

 


Några intressanta länkar:
http://www.teleseum.se
http://www.teleseum.se/ds9000.html
Veteranklubbens webb:
- Lite om DS9000 (fler länkar till DS9000 i denna artikel)