Lite data om Veteranklubben Alfa

Klubben konstituerades 1977.
Verksamheten påbörjades 1978.
Klubben syfte: klicka här
Klubben leds mellan årsmöten av ett Presidium.
Nuvarande Presidium: klicka här.
Presidiehistoria: klicka här.


Klubbens organisationsnummer: 802402-1983
Klubbens postgiro:
432 67 12-9
Klubbens adress:
Veteranklubben Alfa,
   c/o Bengt Spångö,, Gränsvägen 19, 163 52 Spånga
Klubbens e-mailadress:
bengt.spango@gmail.com
Klubbens webbadress: www.veteranklubbenalfa.se

Klubben ger ut en medlemstidning alfa-nytt (2-3 nummer per år).

Första numret av alfa-nytt utgavs 1997.
Årgångarna 1997 - 2016 kan läsas här och övriga här.

 
Medlemsutveckling:
- 2001 (sept) 359 st
- 2002 (sept) 367 st
- 2003 (sept) 369 st
- 2004 (sept) 353 st
- 2005 (sept) 349 st
- 2006 (sept) 338 st
- 2007 (sept) 337 st
- 2008 (sept) 328 st
- 2009 (sept) 316 st
- 2010 (sept) 307 st
- 2011 (sept) 297 st
- 2012 (sept) 289 st
- 2013 (sept) 276 st
- 2014 (sept) 268 st
- 2015 (sept) 265 st
- 2016 (sept) 255 st
- 2017 (sept) 247 st
- 2018 (sept) 242 st
- 2019 (sept) 237 st
- 2020 (sept) 223 st
- 2021 (sept) 212 st
- 2022 (sept) 202 st