Rapport från ett besök i IT-ceums uppsamlingsförråd

En rapport av Björn Sölving
2003-11-04
.


Maj 2003 

I maj 2003 gjorde Kjell Petterson och jag en resa till Visingsö (resan anordnades av Datasaabs Vänner i Linköping). I bilen fanns en hel del Veteran-utrustning som överlämnades till Magnus Johansson (projektledare för IT-ceum).

Samtidigt tog jag en hel del bilder på tidigare överlämnad utrustning.


En av de inköpta konstruktionerna, en portabel PC  tillverkad av Grid.
Modellbeteckning (Nokia) Alfaskop LT M310. Den var konstruerad för att kunna klara ett fall från ett bord! Plasmadisplay som gav ett rödaktigt ljus.


Alfaskop 3100. Bakom syns urprototypen för Alfaskop. Till höger ett PPI, Facit Twist och Alfaskop 3500.


Samma bild som föregående men annan vinkel. Framför Alfaskop 3500 står en Facit remsspolare (ett måste på den tiden alla program låg på pappersremsa).


Kortenhet till ????. Till höger portabel dator (Grid) överst och under en EPPC (Ericsson Portable PC).


Virkort liggande på en virkortsenhet till ????. Bakom syns fronten på ett PPI.


Prototyptangentbord med kyrilliska bokstäver.


Här fanns även stora planscher. Kaj Jakobsson berättar om bilden: Operatörer kring CEPLO (Computerized Electronic Plotting System) danska marinens stridsledningssystem till Fregatter och Korvetter. Vi levererade 6 system, 2 till fregatterna Peder Skram och Herluf Trolle, 3 till Korvetterna Niels Juel, Olfert Fischer och Peter Tordenskiold, 1 till Fredrikshamn AIS (Action Information School).


Naturligtvis fanns det mycket annat i lokalen. Projektledaren Magnus Johansson visar här en manöverpanel till D22.

 

Några länkar:
- Första mötet med Magnus Johansson
- Andra och tredje mötet med Magnus Johansson

- It-ceum: Hemsida
- Datasaabs Vänner: Hemsida
 

/Björn Sölving
2003-11-04