Början på slutet av den svenska Alfaskop- verksamheten.

Jan Persson berättar om sin tid på Wyse Technology AB.

Jan Persson
2006-01-10


Jan Persson


Bakgrund.

Wyse Technology Inc (San José USA), som var världens största tillverkare av asynkrona dataterminaler, tog i december 1995 över ICLs dataterminalverksamhet. Det inkluderade de välkända synkrona Alfaskop-terminalerna (typ 3270) med rötter i Stansaab/Datasaab/Ericsson Information Systems/Nokia Data/ICL. Även de asynkrona terminalerna (typ VT220/320/520) med rötter i Nokia/Ericsson Information Systems/Nokia Data/ICL ingick.

De flesta personer på svenska ICL som arbetade med utveckling/marknadsföring/support av nämnda terminaler överfördes till Wyse och fick anställning i ett nystartat svenskt dotterbolag Wyse Technology AB.

 

Ovanstående bild är tagen den första december 1995 och visar hur terminalgänget firar Wyse Technology´s övertagande.

På bilden sitter med ryggen mot kameran Louise Eckert som var ICL´s produktansvarige för Alfaskop. Kjell Singelman som blev VD för vårt nya bolag. Roger Carlsson, support. Eddie Hernandez support, Sven-Erik Arenbalk, utvecklingschef. Jan Persson, marknadschef och Leif Andersson produktchef synkrona terminaler. Bakom kameran finns Per Lindqvist, produktchef asynkrona terminaler. På kortet saknas Arne Olsson och Per Thoresen både höll på med utveckling.
 

 

ICLs problem

Efter det att ICL tagit över terminalverksamheten från Nokia Data, blev det en markant nedgång för Alfaskop. ICL funderade då starkt på att avveckla terminalerna eftersom de inte passade in i deras produktsortiment. Emellertid hade ICL i England sedan lång tid tillbaka ett OEM-avtal med Wyse Technology i USA omfattande leveranser av asynkrona terminaler som ICL behövde bl.a. i sina banksystem över hela världen.

Ett annat problem för ICL var det ansvar som man hade gentemot sina kunder i Europa för den relativt stora installerade basen av Alfaskop-terminaler som man hade övertagit efter Nokia Data.


Kjell Singelman

 

Genom ett intensivt arbete där Kjell Singelman deltog mycket aktivt, kom man till slut fram till en lösning där ICL tecknade ett nytt OEM avtal med Wyse Technology. Vårt lilla gäng ovan fick utvecklings- och systemansvar för hela den installerade basen av Alfaskop-terminaler i Europa, både de synkrona och de asynkrona. Dessutom skulle vi ansvara för att överföra vår Alfaskop emulering till en helt ny teknikplattform baserad på en ny Wyse-terminal.

Detta arbete gick förvånansvärt snabbt och ICL Systems Sverige, med Louise Eckert som produktchef, blev vår första kund.

 


Utöver de asynkrona och synkrona Alfaskop-terminalerna, lanserade Wyse Technology ett helt nytt client/server koncept kallat ”Winterm” (s.k. Thin Clients) som vi även skulle marknadsföra i Sverige.
 

Så gick det för Wyse Technology AB

Den första tiden gick fort med fokus på vårt nya Alfaskop och Winterm produkterna. Kjell och jag hade glädjen av att vara med på Wyse Technology´s kick off möte i Kalifornien i maj månad 1996. Vi fick våra målsättningar klara och hade därmed fortsatt förtroende att arbeta vidare under det kommande verksamhetsåret.

Under vårt första verksamhetsår, var supportarbetet att underhålla den installerade basen vår viktigaste uppgift. Upptill detta kom ett antal bankprojekt i Polen där vi hade ansvaret att övervaka leveranserna av asynkrona terminaler. Vad gäller Alfaskop-försäljningen, fick vi bara några enstaka kompletteringsbeställningar som vi fick. Winterm var i sin linda och vi hade bara någon testinstallation. Året gick och vi klarade våra åtaganden med ett nödrop.

I maj 1997 var det dags igen för Kjell, Pelle och mig att delta i kick-off-mötet i Kalifornien.

Vi var nog lite oroliga, men blev lugnade och vi fick nya mål och utökat marknadsansvar vad gällde Winterm produkten. På samma kick-off blev vi även presenterade för en ny marknads-direktör på Wyse Technology. Glada återvände vi hem och berättade att verksamheten skulle fortsätta och att man hade fortsatt förtroende för oss.  

Slutet.

Vi blev därför slagna med stor häpnad när Kjell redan efter en vecka blev kallad till Wyse i England. Där fick han beskedet att vårt företag Wyse Technology AB skulle stängas med det snaraste, vilket var lika med den sista juni 1997. Det var den nya marknadschefens beslut som drabbade oss och en annan verksamhet i Tyskland. Under juni månad packade vi ner all utrustning och all Alfaskop-dokumentation som Wyse villa ha kvar och skickade den till USA. Övriga rester av bolaget blev bortskänkt, skrotat eller uppeldat.

Därmed gick Alfaskop-terminalerna i graven och tillverkas inte längre. 

Så slutade min Alfaskop-karriär och trots att slutet inte blev lika lyckligt som alla de övriga Alfaskop-åren så kan jag bara säga att jag haft en fantastisk rolig och spännande yrkesbana med Alfaskop.

/Jan Persson
2006-05-03


Webbansvarigs kommentar:

Läs fler artiklar av Jan Persson:
Kommer ni ihåg Calle Vedins Alfaskop-klockor? 2001-12-01

Veteranpoker eller Ett annorlunda 20-års- jubileum, 2002-04-14.
-  Minnen från intern-telefonväxeln. (G
ästboken) 2005-11-14

Här finns företagshistoria. (När började/slutade företaget X?)
 

Det fanns även ett företag ALFASKOP AB, läs mer här.